ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waxen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waxen-, *waxen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waxen(adj) ซึ่งคล้ายขี้ผึ้งทั้งลักษณะและสี, Syn. waxy
waxen(adj) ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง, See also: ซึ่งทำมาจากขี้ผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ่ม[phum] (n) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waxen (j) wˈæksən (w a1 k s @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waxen
   adj 1: made of or covered with wax; "waxen candles"; "careful,
       the floor is waxy" [syn: {waxen}, {waxy}]
   2: having the paleness of wax; "the poor face with the same
     awful waxen pallor"- Bram Stoker; "the soldier turned his
     waxlike features toward him"; "a thin face with a waxy
     paleness" [syn: {waxen}, {waxlike}, {waxy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top