ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wax

W AE1 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wax-, *wax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wax(n) ขี้ผึ้ง, See also: สารที่คล้ายขี้ผึ้ง
wax(vt) เคลือบด้วยขี้ผึ้ง, See also: ขัดด้วยขี้ผึ้ง
wax(vt) เพิ่มขึ้น (ทางวรรณคดี), Syn. expand, increase, swell
wax(n) อารมณ์โกรธ
waxy(adj) คล้ายขี้ผึ้ง, Syn. waxen
waxy(adj) เคลือบด้วยขี้ผึ้ง, See also: ทำด้วยขี้ผึ้ง
waxen(adj) ซึ่งคล้ายขี้ผึ้งทั้งลักษณะและสี, Syn. waxy
waxen(adj) ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง, See also: ซึ่งทำมาจากขี้ผึ้ง
waxjack(n) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหลอมขี้ผึ้ง
waxwing(n) นกตระกูล Bombycilla, See also: อาศัยอยู่แถบทางเหนือ กินผลไม้เป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waxแวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง,สารที่คล้ายขี้ผึ้ง,ขี้หู,แผ่นเสียง,ครั่ง,ยางเหนียว,อารมณ์โกรธ vt. ทาด้วยขี้ผึ้ง vi. เพิ่ม,เสริม, (ดวงจันทร์) เพิ่มความสว่างขึ้น adj. ทำด้วยหรือเกี่ยวกับหรือคล้ายขี้ผึ้ง, See also: waxer n. waxlike adj. คำที่มีความหมายเหมือน
wax beann. ถั่วยาวที่มีฝักสีเหลืองและเป็นมัน,ฝักถั่วดังกล่าว
waxwing(แวคซฺ'วิง) n. นกในตระกูล Bombycillidae
waxwork(แวคซ'เวิร์ค) n. รูปปั้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยขี้ผึ้ง
waxworks(แวคซฺ'เวิร์คซฺ) n. นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง pl. waxworks
waxy(แวค'ซี) adj. คล้ายขี้ผึ้ง,ทำด้วยขี้ผึ้ง,โกรธ, See also: waxily adv. waxiness n.
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
earwaxn. ขี้หู, Syn. cerumen
paraffin waxn. พาราฟินในรูปขี้ผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
wax(n) ขี้ผึ้ง,ไข,ครั่ง,ยางเหนียว,ขี้หู
wax(vi) โตขึ้น,ใหญ่ขึ้น,เจริญขึ้น,เขยิบขึ้นไป,เพิ่ม,เสริม
wax(vt) ทาขี้ผึ้ง,ขัดมัน,โรย,รูด,ฉาบ
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย
beeswax(n) ขี้ผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waxไข [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
waxไข [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
waxไข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax modelหุ่นขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax patternแบบขี้ผึ้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wax patternแบบขี้ผึ้ง, กระสวนขี้ผึ้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax sculptureประติมากรรมขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax sprueขึ้ผึ้งรูเท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax templateขี้ผึ้งรอยสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
waxing up; waxingการแต่งขี้ผึ้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
waxไข, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีอยู่ทั้งในสถานะของเหลว เช่น ไขปลาวาฬ  ในสถานะของแข็ง เช่น ขี้ผึ้ง เทียนไข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wax craftหัตถกรรมขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]
Wax figuresหุ่นขึ้ผึ้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wax paper(n) กระดาษไข

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waxBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
waxIt's a whole new ball of wax.
waxI want the wax cleaned from my ears.
waxThe car is waxed and shining.
waxThe car is waxed every other day.
waxThis car wax gives permanent protection against heavy rain.
waxVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.
waxWax the floor.
waxWhat do you use to pick wax out of your ears?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง(n) beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai Definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
ข้างขึ้น(n) waxing moon, See also: the period of the waxing moon, Ant. ข้างแรม, Example: ทุ่งโล่งแบบนี้ถ้าเป็นข้างขึ้น ฉันคงจะกล้าเดินผ่านอยู่หรอก, Thai Definition: ส่วนของเดือนทางจันทรคติที่มีพระจันทร์สว่าง
เดือนหงาย(n) waxing moon, See also: moonlit night, Example: เขาไปตกปลากันในคืนเดือนหงาย, Thai Definition: เรียกคืนที่ดวงจันทร์มีแสงสว่างมาก โดยปกติหมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง
ชุษณปักษ์(n) waxing moon, See also: waxing period of the moon, Syn. ข้างขึ้น
กระดาษไข(n) stencil paper, See also: waxed sheet, Syn. กระดาษลอกลาย, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษอาบไขที่ใช้ในการทำแบบลวดลาย หรือพิมพ์อัดสำเนาแม่พิมพ์ในการพิมพ์โดยเครื่องอัดสำเนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชบาหนู[chabānū] (n) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
เดือนหงาย[deūoen ngāi] (n, exp) EN: waxing moon ; moonlit night  FR: clair de lune [m]
ฟักเขียว[fak khīo] (n, exp) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin  FR: courge blanche beurre [f]
โฮย่า[hoyā] (n) EN: Wax plant ; Porcelain flower
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญขึ้นและเสื่อมลง[jaroēn kheun lae seūam long] (xp) EN: wax and wane  FR: croître et décroître
แกงคั่วฟักกับไก่[kaēng khūa fak kap kai] (xp) EN: chicken and wax gourd curry
ข้างขึ้น[khāngkheun] (n) EN: waxing moon ; the period of the waxing moon
ขัดมัน[khat man] (v, exp) EN: polish ; wax  FR: cirer ; vernir

CMU English Pronouncing Dictionary
WAX W AE1 K S
WAXY W AE1 K S IY0
WAXED W AE1 K S T
WAXES W AE1 K S IH0 Z
WAXING W AE1 K S IH0 NG
WAXLER W AE1 K S L ER0
WAXMAN W AE1 K S M AH0 N
WAXMAN'S W AE1 K S M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wax (v) wˈæks (w a1 k s)
waxy (j) wˈæksiː (w a1 k s ii)
waxed (v) wˈækst (w a1 k s t)
waxen (j) wˈæksən (w a1 k s @ n)
waxes (v) wˈæksɪz (w a1 k s i z)
waxier (j) wˈæksɪəʳr (w a1 k s i@ r)
waxing (v) wˈæksɪŋ (w a1 k s i ng)
waxiest (j) wˈæksɪɪst (w a1 k s i i s t)
waxwork (n) wˈækswɜːʳk (w a1 k s w @@ k)
waxworks (n) wˈækswɜːʳks (w a1 k s w @@ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, ] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash, #15,433 [Add to Longdo]
蜡像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's), #47,530 [Add to Longdo]
眉月[méi yuè, ㄇㄟˊ ㄩㄝˋ, ] waxing crescent (moon), #177,806 [Add to Longdo]
莲雾[lián wù, ㄌㄧㄢˊ ㄨˋ, / ] wax apple (a reddish pear-shaped fruit) [Add to Longdo]
蜡质[là zhì, ㄌㄚˋ ㄓˋ, / ] waxiness [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachstafel {f}wax tablet [Add to Longdo]
Wachs {n} | mit Wachs versehen | ohne Wachswax | waxed | unwaxed [Add to Longdo]
Wachsfigur {f} | Wachsfiguren {pl}wax figure | wax figures [Add to Longdo]
Wachskerze {f} | Wachskerzen {pl}wax candle | wax candles [Add to Longdo]
Wachsmalstift {m}wax crayon [Add to Longdo]
Wachspuppe {f} | Wachspuppen {pl}wax doll | wax dolls [Add to Longdo]
Wachsstock {m} | Wachsstöcke {pl}wax taper | wax tapers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーワックス[ka-wakkusu] (n) car wax [Add to Longdo]
クリスター[kurisuta-] (n) klister (warm-weather ski wax) [Add to Longdo]
パラフィン蝋[パラフィンろう, parafin rou] (n) paraffin wax [Add to Longdo]
ヤマモモ科[ヤマモモか, yamamomo ka] (n) Myricaceae (plant family); wax-myrtle [Add to Longdo]
ルビー蝋虫[ルビーろうむし, rubi-roumushi] (n) red wax scale [Add to Longdo]
ワックス[wakkusu] (n) wax (for polishing); (P) [Add to Longdo]
隠元豆;いんげん豆[いんげんまめ, ingenmame] (n) kidney bean; wax bean [Add to Longdo]
盈虚[えいきょ, eikyo] (n,vs) (1) (See 盈虧) waxing and waning of the moon; phase of the moon; (2) rising and falling (of fortune) [Add to Longdo]
盈虧(oK)[えいき, eiki] (n,vs) waxing and waning; phases of moon [Add to Longdo]
黄櫨;櫨の木;櫨[はぜ(黄櫨;櫨);はぜのき, haze ( ki haze ; haze ); hazenoki] (n) (Japanese) wax tree; sumac (sumach) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wax
   n 1: any of various substances of either mineral origin or plant
      or animal origin; they are solid at normal temperatures and
      insoluble in water
   v 1: cover with wax; "wax the car"
   2: go up or advance; "Sales were climbing after prices were
     lowered" [syn: {wax}, {mount}, {climb}, {rise}] [ant: {wane}]
   3: increase in phase; "the moon is waxing" [syn: {wax}, {full}]
     [ant: {wane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top