ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waveguide

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waveguide-, *waveguide*
Possible hiragana form: わう゛ぇぐいで
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waveguideท่อนำคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波導[bō dǎo, ㄅㄛ ㄉㄠˇ, / ] waveguide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
導波管[どうはかん, douhakan] (n) waveguide [Add to Longdo]
導波管定数[どうはかんていすう, douhakanteisuu] (n) waveguide constant [Add to Longdo]
導波路[どうはろ, douharo] (n) waveguide (usually optical) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waveguide
      n 1: a hollow metal conductor that provides a path to guide
           microwaves; used in radar [syn: {waveguide}, {wave guide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top