ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterspout

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterspout-, *waterspout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterspout(n) ท่อระบายน้ำ, See also: รางน้ำ, Syn. pipe, spout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราง(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count Unit: ราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราง[rāng] (n) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout  FR: gouttière [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterspout (n) wˈɔːtəspaut (w oo1 t @ s p au t)
waterspouts (n) wˈɔːtəspauts (w oo1 t @ s p au t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserhose {f} | Wasserhosen {pl}waterspout | waterspouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水柱[みずばしら, mizubashira] (n) waterspout [Add to Longdo]
竜巻(P);竜巻き[たつまき, tatsumaki] (n,adj-no) tornado; waterspout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterspout
   n 1: a tornado passing over water and picking up a column of
      water and mist
   2: a heavy rain [syn: {downpour}, {cloudburst}, {deluge},
     {waterspout}, {torrent}, {pelter}, {soaker}]
   3: a channel through which water is discharged (especially one
     used for drainage from the gutters of a roof)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top