ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterfall

W AO1 T ER0 F AO2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterfall-, *waterfall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterfall(n) น้ำตก, Syn. cascade, cataract, falls

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterfall(วอ'เทอะฟอล) n. น้ำตก,ผมย้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
waterfall(n) น้ำตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterfallน้ำตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterfallsน้ำตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waterfallA waterfall of sweat began to pour down my face.
waterfallI saw a man standing naked under the waterfall.
waterfallThere is a waterfall above the bridge.
waterfallThe valley echoes the sound of the waterfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด(n) waterfall, Example: หุบเขานี้มีตาดที่สวยงามหลายแห่ง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ที่มีน้ำตก
น้ำตก(n) waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai Definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[nāmtok] (n) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract  FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERFALL W AO1 T ER0 F AO2 L
WATERFALLS W AO1 T ER0 F AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterfall (n) wˈɔːtəfɔːl (w oo1 t @ f oo l)
waterfalls (n) wˈɔːtəfɔːlz (w oo1 t @ f oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瀑布[pù bù, ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, ] waterfall, #11,204 [Add to Longdo]
[pù, ㄆㄨˋ, ] waterfall, #28,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesensalangane {f} [ornith.]Waterfall Swift [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターフォール[uo-ta-fo-ru] (n) waterfall [Add to Longdo]
ウォータフォール[uo-tafo-ru] (n) waterfall [Add to Longdo]
観瀑[かんばく, kanbaku] (n,vs) (obsc) waterfall viewing [Add to Longdo]
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing) [Add to Longdo]
女滝;雌滝[めだき, medaki] (n) the smaller waterfall (of the two) [Add to Longdo]
垂水[たるみ, tarumi] (n) (arch) (See 滝・1) waterfall [Add to Longdo]
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower [Add to Longdo]
滝(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) [Add to Longdo]
滝口[たきぐち, takiguchi] (n) top of a waterfall; (P) [Add to Longdo]
滝壷;滝壺;滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] (n) basin under a waterfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waterfall
      n 1: a steep descent of the water of a river [syn: {waterfall},
           {falls}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top