ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watercourse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watercourse-, *watercourse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watercourse(n) ทางน้ำ, See also: ทางน้ำไหล, Syn. runnel, waterway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู

English-Thai: Nontri Dictionary
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางน้ำไหล(n) watercourse, See also: waterway, water route, Example: เขาโยนก้อนหินลงไปในลำธารเพื่อขวางทางน้ำไหล
ราง(n) channel, See also: watercourse, Syn. ร่อง, ร่องน้ำ, Example: เขาขุดราง เพื่อระบายน้ำในนา
ชลมารค(n) watercourse, See also: ocean, a river track, river route, Syn. ทางน้ำ, Notes: (สันสกฤต)
ธาร(n) stream, See also: watercourse, brook, rivulet, flow, Syn. น้ำ, ลำธาร, ห้วย, สายธาร, ธารา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ร่องน้ำ(n) channel, See also: watercourse, Example: การขุดลอกร่องน้ำ การถมทะเล คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,250 ไร่, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำลึกที่เรือเดินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอง[khløng] (n) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong  FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
ลำน้ำ[lamnām] (n) EN: canal ; waterway ; watercourse  FR: canal [m]
ลำธาร[lamthān] (n) EN: canal ; waterway ; watercourse  FR: ruisseau [m]
ร่องน้ำ[rǿng-nām] (n) EN: channel ; watercourse  FR: lit de rivière [m]
ธาร[thān] (n) EN: stream ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow
ธารา[thārā] (v) EN: stream ; water ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; current
เวิ้ง[woēng] (n) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river
เวิ้งน้ำ[woēng nām] (n, exp) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watercourse (n) wˈɔːtəkɔːs (w oo1 t @ k oo s)
watercourses (n) wˈɔːtəkɔːsɪz (w oo1 t @ k oo s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserlauf {m} | Wasserläufe {pl}watercourse | watercourses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流路[りゅうろ, ryuuro] (n) channel; duct; passage; watercourse; flow channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watercourse
   n 1: natural or artificial channel through which water flows
   2: a natural body of running water flowing on or under the earth
     [syn: {stream}, {watercourse}]
   3: a conduit through which water flows [syn: {watercourse},
     {waterway}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top