ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

water glass

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -water glass-, *water glass*, water glas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
water glass(n) แก้วน้ำดื่ม, Syn. glass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
water glassn. แก้วน้ำดื่ม,แก้วน้ำวัดระดับน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาฬิกาน้ำ[nālikānām] (n) EN: clepsydra ; water clock ; water glass  FR: clepsydre [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水ガラス[みずガラス, mizu garasu] (n) water glass (sodium or potassium silicate solution); soluble glass [Add to Longdo]
覗き眼鏡;覗眼鏡(io)[のぞきめがね, nozokimegane] (n) (1) (See 覗き機関・のぞきからくり) peep show; device with lens mounted on a stand or in a box to view enlarged pictures; (2) (See 箱眼鏡・はこめがね) water glass; hydroscope; box, etc. with glass bottom for viewing underwater [Add to Longdo]
箱眼鏡[はこめがね, hakomegane] (n) water glass; hydroscope; box, etc. with glass bottom for viewing underwater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 water glass
   n 1: a viscous glass consisting of sodium silicate in solution;
      used as a cement or as a protective coating and to preserve
      eggs [syn: {soluble glass}, {water glass}, {sodium
      silicate}]
   2: a glass for drinking water
   3: gauge for indicating the level of water in e.g. a tank or
     boiler or reservoir [syn: {water gauge}, {water gage}, {water
     glass}]
   4: clock that measures time by the escape of water [syn: {water
     clock}, {clepsydra}, {water glass}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top