ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

water closet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -water closet-, *water closet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
water closet(n) ห้องน้ำ, See also: ห้องส้วม, ห้องสุขา, Syn. lavatory, toilet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
water closetn. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy, bathroom

English-Thai: Nontri Dictionary
WATER water closet(n) ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องสุขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Water Closetส้วม [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักโครก(n) toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai Definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ห้องน้ำ[hǿng-nām] (n) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[hǿngsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ส้วม[sūam] (n) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]
โถส้วม[thōsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl  FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  water closet
      n 1: a toilet in Britain [syn: {water closet}, {closet}, {W.C.},
           {loo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top