ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watch out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watch out-, *watch out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watch out(phrv) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. mind out
watch out(phrv) พร้อม, See also: เตรียมพร้อมที่จะเห็น, Syn. look out for

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watch outHe'd better watch out, or Mulligan is going to wipe the floor with him.
watch outHe looked at me and said, Watch out.
watch outIn crossing the street, you must watch out for cars.
watch outThere are jellyfish out there today, so watch out.
watch outWatch out! A police spy is snooping around.
watch outWatch out for big and small stones on the road!
watch outWatch out for cars when you cross the street.
watch outWatch out for falling objects!
watch outWatch out for him. That guy can really hold a grudge.
watch outWatch out for his latest movie which comes out next month.
watch outWatch out for that man.
watch outWatch out for thieves around here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวด(v) watch out for, See also: guard, Syn. เฝ้า, ระวัง, รักษา, ระแวดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas
แวด[waēt] (v) EN: watch out for ; guard  FR: garder ; protéger

Japanese-English: EDICT Dictionary
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  watch out
      v 1: be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out
           for pickpockets!" [syn: {watch}, {look out}, {watch out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top