ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warranty

W AO1 R AH0 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warranty-, *warranty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warranty(n) การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance, guarantee

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyการรับประกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyการรับประกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับประกันสินค้า[bai rapprakan sinkhā] (n, exp) EN: warranty
คำรับรอง[kham raprøng] (n) EN: confirmation ; warranty

CMU English Pronouncing Dictionary
WARRANTY W AO1 R AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warranty (n) wˈɒrəntiː (w o1 r @ n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, ] warranty period; still under guarantee, #33,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
担保責任[たんぽせきにん, tanposekinin] (n) warranty [Add to Longdo]
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) [Add to Longdo]
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period [Add to Longdo]
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P) [Add to Longdo]
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects [Add to Longdo]
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warranty
   n 1: a written assurance that some product or service will be
      provided or will meet certain specifications [syn:
      {guarantee}, {warrant}, {warrantee}, {warranty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top