ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warpath

W AO1 R P AE2 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warpath-, *warpath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warpath(n) เส้นทางที่นำไปสู่การรบของอินเดียนแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We heard Sparta was on the warpath and we were eager to join forces.แต่ท่านนำทหารเพียง หยิบมือต่อต้านเซอร์สิส ? 300 (2006)
Billionaire Dick Roman, seen here at a recent press conference, has been on the corporate-takeover warpath in the last several months and shows no signs of relenting.มหาเศรษฐี ดิ๊ก โรมัน ปรากฏตัวขึ้นในงาน แถลงข่าวเมื่อไม่นานนี้ ในการเข้าครอบครองบริษัท ที่เป็นไปอย่างดุเดือด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warpathThe angry wife was on the warpath; she hit her husband with a broom for coming home late and drunk.
warpathThe band of Indians were ready to go on the warpath at the slightest provocation.
warpathTwo different parties with common interests were on the warpath when he cut in to settle the dispute.

CMU English Pronouncing Dictionary
WARPATH W AO1 R P AE2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warpath (n) wˈɔːpaːθ (w oo1 p aa th)
warpaths (n) wˈɔːpaːðz (w oo1 p aa dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegspfad {m} | Kriegspfade {pl}warpath | warpaths [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warpath
   n 1: hostile or belligerent mood; "the chief is on the warpath
      today"
   2: a course leading to warfare or battle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top