ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warmly

W AO1 R M L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warmly-, *warmly*, warm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warmly(adv) อย่างอบอุ่น, See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่, Syn. affectionately, fondly, Ant. coldly, unaffectionately

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warmlyDress yourself warmly before you go out.
warmlyHe embraced his son warmly.
warmlyMy colleagues welcomed me very warmly.
warmlyNot dressing warmly in winter can result in catching a bad cold.
warmlyShe embraced her brother warmly.
warmlyThe family received me very warmly.
warmlyThey welcomed her warmly.
warmlyThey welcomed me warmly, so I felt at home.
warmlyWe were warmly welcomed.
warmlyWhoever come, I'll welcome him warmly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่ม(adv) warmly, See also: hot, Syn. ร้อนผ่าว, ร้อนผะผ่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้อนรับขับสู้[tønrap khap sū] (v, exp) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly  FR: recevoir chaleureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
WARMLY W AO1 R M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warmly (a) wˈɔːmliː (w oo1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship) [Add to Longdo]
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care [Add to Longdo]
飽食暖衣[ほうしょくだんい, houshokudan'i] (n,vs) being well fed and warmly clothed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warmly
   adv 1: in a hearty manner; "`Yes,' the children chorused
       heartily"; "We welcomed her warmly" [syn: {heartily},
       {cordially}, {warmly}]
   2: in a warm manner; "warmly dressed"; "warm-clad skiers" [syn:
     {warmly}, {warm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top