ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

war crime

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -war crime-, *war crime*
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
war crime(n) อาชญากรรมระหว่างสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
War crimesอาชญากรรมสงคราม [TU Subject Heading]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
war crimeAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรมสงคราม[ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām] (n, exp) EN: war crime  FR: crime de guerre [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战争罪[zhàn zhēng zuì, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ, / ] war crime [Add to Longdo]
战争罪行[zhàn zhēng zuì xíng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] war crime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦争犯罪[せんそうはんざい, sensouhanzai] (n) war crime [Add to Longdo]
戦争犯罪法廷[せんそうはんざいほうてい, sensouhanzaihoutei] (n) war crimes tribunal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  war crime
      n 1: a crime committed in wartime; violation of rules of war

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top