ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wander

W AA1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wander-, *wander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wander(vt) เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove
wander(vi) เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove, stray
wander(vi) ออกนอกเส้นทาง
wander(vi) ขาดสมาธิ, See also: ฝันกลางวัน
wander(vi) ไปในทางที่คดเคี้ยว
wander(vi) เดินเล่น
wander(vi) พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน, See also: พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง
wander(n) การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย
wanderer(n) ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย, Syn. nomad, ranger, rover
wandering(adj) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน, Syn. roving, roaming, traveling, drifting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray, roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming, rambling

English-Thai: Nontri Dictionary
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wanderแฉลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanderเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering rash; erythema migransผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wandering sequence; skip sequence; skip weldingการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wandering spleen; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And one could wander Where he pleasesได้แต่ท่องเที่ยวไปในที่ที่เขาพอใจ The Little Prince (1974)
He's interested in flowers. I told him he could wander your garden.เขาสนใจดอกไม้ ผมเลยบอกให้เขา เดินชมสวนตอนที่เราคุยกัน Gandhi (1982)
Chaps, no one wander off.อย่าแตกแถวเดี๋ยวหลงทาง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't wander off.อย่าออกไปไหน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
None of us should wander alone.ไม่ว่าใครในกลุ่มพวกเรา ไม่ควรจะมาเดินเล่นคนเดียวแบบนี้นะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
How many people wander around with dragon eggs?จะมีใครสักกี่คน ร่อนเร่ไปกับไข่มังกรในกระเป๋า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
But I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst.แต่ฉันไม่อาจห้ามพวกเขา ให้ละเว้นเหยื่อ ที่หลงเข้ามาในถิ่นเราอย่างเต็มใจ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
But not all who wander are aimless.แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ร่อนเร่จะไร้จุดหมาย Mona Lisa Smile (2003)
Head down the Phoenix for a roast, veg out in the pub for a bit then wander home, watch a bit of telly, go to bed.คืออย่างนี้ ดูเหมือนว่าแกจะไม่ใช่ขโมย ที่เก่งอะไรนักหนา บางทีแกน่าจะลองทำอย่างอื่นดูบ้าง Shaun of the Dead (2004)
And you just happened to wander onto my farm?แล้วเผอิญหลงเข้ามาในฟาร์มผมเหรอ Tabula Rasa (2004)
Don't wander off now, boy.ไม่ต้องแปลกใจ, ไอ้หนู. Fantastic Four (2005)
And Edmund try not to wander off.และเอ็ดมันด์... นายชอบทำให้แปลกใจเรื่อย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wanderAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.
wanderHe has been wandering over Europe for months.
wanderHe is fond of wandering about.
wanderHe is wandering around in a trance.
wanderHe wandered about the country.
wanderHe wandered around the lake.
wanderHey, Cleo. Don't wander around too much, OK? We've only just entered the park.
wanderI'm wandering the town all light off.
wanderI've been wandering around.
wanderI wandered about the streets all day.
wanderI wandered around for a while.
wanderI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่อนเร่(v) wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai Definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน
ระเหเร่ร่อน(v) wander, See also: roam, rave, stray, Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน, Example: เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้, Thai Definition: เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่
เร่(v) wander about, See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate, Example: เดี๋ยวนี้เขามีกินมีใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องไปเร่หาจากใครที่ไหนอีกแล้ว, Thai Definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
ล่อง(v) float, See also: wander, drift, waft, follow the wind, Syn. ล่องลม, ลอยลม, Example: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ, Thai Definition: ไปตามลม
วอกแวก(v) wander, See also: be distracted, Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง, Ant. มั่นคง, Example: ขณะทำข้อสอบต้องมีสมาธินะ อย่าวอกแวกเป็นอันขาด, Thai Definition: ไม่มีสมาธิ, จิตใจไม่แน่นอน
ซัดเซพเนจร(v) wander, See also: tramp, roam, rove, drift, Syn. ร่อนเร่พเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai Definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
พเนจร(v) wander, See also: roam, rove, tramp, Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร, Example: คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ, Thai Definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ตะลอน(v) roam, See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there), Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่, Example: ในแต่ละวันเธอต้องตะลอนเดินสายหาเสียงทำให้เธอไม่มีเวลาว่างดูแลลูกเลย, Thai Definition: เที่ยวไปเรื่อยๆ, Notes: (ปาก)
ตระเวน(v) roam, See also: wander, inspect, Syn. กระเวน, ตะเวน, ทะเวน, Example: กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ, Thai Definition: เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
เตร่(adv) wanderingly, Example: ทหารพม่าซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอายุ16-17 ปี สะพายปืนเดินเตร่อยู่ใกล้ๆ, Thai Definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเล่น[doēn len] (v) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander  FR: se balader ; se promener ; flâner
จาริก[jārik] (n) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer  FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จาริก[jārik] (v) EN: wander ; travel ; roam  FR: bourlinguer (fam.)
จร[jøn] (v) EN: wander ; roam ; ramble ; rove  FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
ก้ามปูหลุด[kāmpū lut] (n, exp) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew
เลื่อนเปื้อน[leūoenpeūoen] (adv) EN: with one's thought wandering
ลอยละล่อง[løi la long] (v, exp) EN: drift; float; wander; waft
ล่องหนหายตัว[lønghon hāitūa] (v, exp) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly  FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องลอย[lǿngløi] (v) EN: wander ; drift
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (v, exp) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject  FR: sortir du sujet

CMU English Pronouncing Dictionary
WANDER W AA1 N D ER0
WANDERS W AA1 N D ER0 Z
WANDERED W AA1 N D ER0 D
WANDERER W AA1 N D ER0 ER0
WANDERERS W AA1 N D ER0 ER0 Z
WANDERING W AA1 N D ER0 IH0 NG
WANDERSEE W AA1 N D ER0 S IY2
WANDERINGS W AA1 N D ER0 IH0 NG Z
WANDERLUST W AA1 N D ER0 L AH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wander (v) wˈɒndər (w o1 n d @ r)
wanders (v) wˈɒndəz (w o1 n d @ z)
wandered (v) wˈɒndəd (w o1 n d @ d)
wanderer (n) wˈɒndərər (w o1 n d @ r @ r)
wanderers (n) wˈɒndərəz (w o1 n d @ r @ z)
wandering (v) wˈɒndərɪŋ (w o1 n d @ r i ng)
wanderings (n) wˈɒndərɪŋz (w o1 n d @ r i ng z)
wanderlust (n) wˈɒndəlʌst (w o1 n d @ l uh s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, / ] wandering (i.e. not fixed), #17,784 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderung {f}peregrination [Add to Longdo]
Wanderverein {m} | Wandervereine {pl}rambling club | rambling clubs [Add to Longdo]
Wandervogel {m} [ornith.] | Wandervögel {pl}bird of passage | birds of passage [Add to Longdo]
Wanderweg {m}trail; footpath [Add to Longdo]
Wanderwelle {f} | Wanderwellen {pl}travelling wave | travelling waves [Add to Longdo]
Wanderzirkus {m}travelling circus [Add to Longdo]
Wanderausstellung {f} | Wanderausstellungen {pl}touring exhibition; travelling exhibition | touring exhibitions; travelling exhibitions [Add to Longdo]
Wanderbursche {m} | Wanderburschen {pl}travelling journeyman | travelling journeymen [Add to Longdo]
Wanderdüne {f} | Wanderdünen {pl}shifting sand dune | shifting sand dunes [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} | Wanderer {pl}; Wanderinnen {pl}hiker | hikers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} (in Wanderverein); Wanderfreund {m} | Wanderer {pl}rambler | ramblers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f}; Wandersmann {m} | Wanderer {pl}wayfarer | wayfarers [Add to Longdo]
Wanderfisch {m}migratory fish; migrating fish [Add to Longdo]
Wandergewerbe {n}itinerant trade [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wandervogel {m}; Herumtreiber {m}wanderer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
ごろつく[gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
さ迷える;彷徨える[さまよえる, samayoeru] (v1) (uk) to wander [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about [Add to Longdo]
ろにん(ik)[ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
ワンダー(P);ワンダ[wanda-(P); wanda] (n) (1) wonder; (2) wander; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漂白[ひょうはく, hyouhaku] wandern, durchstreifen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wander
   v 1: move about aimlessly or without any destination, often in
      search of food or employment; "The gypsies roamed the
      woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The
      cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from
      one town to the next"; "They rolled from town to town"
      [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam},
      {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]
   2: be sexually unfaithful to one's partner in marriage; "She
     cheats on her husband"; "Might her husband be wandering?"
     [syn: {cheat on}, {cheat}, {cuckold}, {betray}, {wander}]
   3: go via an indirect route or at no set pace; "After dinner, we
     wandered into town"
   4: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular
     course; "the river winds through the hills"; "the path
     meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders
     through the entire body" [syn: {weave}, {wind}, {thread},
     {meander}, {wander}]
   5: lose clarity or turn aside especially from the main subject
     of attention or course of argument in writing, thinking, or
     speaking; "She always digresses when telling a story"; "her
     mind wanders"; "Don't digress when you give a lecture" [syn:
     {digress}, {stray}, {divagate}, {wander}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top