ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walls

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walls-, *walls*, wall
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walls have ears(sl) มีคนกำลังฟังอยู่, See also: กำแพงมีหู ประตูมีช่อง
walls have eares(idm) หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง, See also: ความลับไม่มีในโลก, พูดจาต้องระมัดระวัง
walls have eares(idm) คนอื่นอาจได้ยินสิ่งที่พูด, See also: คนอื่นอาจแอบฟัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wallsกำแพง [TU Subject Heading]
Wallsผนัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallsAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
wallsDad painted the walls white.
wallsHe painted all the walls green.
wallsI wanna feel me living my life outside my walls.
wallsNot just people, I can also feel the faint spirit held by buildings, walls and such.
wallsShe painted the walls white.
wallsSimultaneous translation broke linguistic walls.
wallsStop staring at the four walls and find something to do.
wallsThe ballerinas around the walls are stretching their legs and feet so their muscles will not become stiff.
wallsThe bookshelves are built into the walls of my room.
wallsThe floor was painted green, while the walls yellow.
wallsThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLS W AO1 L Z
WALLSEND W AO1 L S EH2 N D
WALLSTREET W AO1 L S T R IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walls (v) wˈɔːlz (w oo1 l z)
Wallsend (n) wˈɔːlzɛnd (w oo1 l z e n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔壁有耳[gé bì yǒu ěr, ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄦˇ, ] walls have ears [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wände haben Ohren.Walls have ears. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ボンタイル[bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]
絵書き[えかき, ekaki] (n) painter (of pictures, not walls) [Add to Longdo]
胸壁[きょうへき, kyouheki] (n) chest walls; breastworks; parapet [Add to Longdo]
金城鉄壁[きんじょうてっぺき, kinjouteppeki] (n) impregnable castle (walls); redoubtable [Add to Longdo]
出隅;出角[ですみ;でずみ, desumi ; dezumi] (n) (See 入隅) external corner angle of two walls, planes, etc. [Add to Longdo]
障子に目あり[しょうじにめあり, shoujinimeari] (exp) (See 壁に耳あり障子に目あり) walls have ears (lit [Add to Longdo]
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P) [Add to Longdo]
城府[じょうふ, joufu] (n) town; town walls [Add to Longdo]
城壁[じょうへき, jouheki] (n,adj-no) rampart; castle walls [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top