ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wailer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wailer-, *wailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wailer(n) ผู้ร้องคร่ำครวญ, Syn. complainer, whiner

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me this isn't better than standing in some lineup.("MELLOW MOOD" VON BOB MARLEY THE WAILERS SPIELT) Das ist doch viel besser als eine Gegenüberstellung. After the Sunset (2004)
And, well, you should be named the Wailers.""Ihr solltet euch 'The Wailers' nennen." Marley (2012)
"Simmer Down" went straight into the number-one position, and the Wailers were launched."Simmer Down" wanderte gleich auf Nummer eins. Die "Wailers" starteten durch. Marley (2012)
Why must I be a teenager in love"The Wailers" hatten viele Top-Ten-Hits, waren im Ausland aber noch unbekannt. Marley (2012)
I would believe that his early recordings with the Wailers were the best to my knowledge.Die frühen Aufnahmen mit den "Wailers" sind seine Besten. Marley (2012)
"Well, if the Wailers don't do those clubs, they're nobody.""Wenn die 'Wailers' da nicht spielen, sind sie niemand." Marley (2012)
But after 12 years of being a background vocalist with the Wailers,Nach 12 Jahren als Background-Sänger bei den "Wailers" Marley (2012)
Bob Marley and the Wailers.Bob Marley The Wailers! Marley (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehklager {m}wailer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wailer
      n 1: a mourner who utters long loud high-pitched cries

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top