ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waggle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waggle-, *waggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waggle(vt) แกว่งไปมา, See also: กระดิก, Syn. shake, sway, wobble
waggle(vi) แกว่งไปมา, See also: กระดิก, Syn. shake, sway, wobble
waggle(n) การแกว่งไปมา, See also: การเคลื่อนไหวไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waggle(แวก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,แกว่ง,โยกไปมา, See also: wagglingly adv., Syn. wobble, shake

English-Thai: Nontri Dictionary
waggle(n) การกระดิก,การแกว่ง,การโยกตัว
waggle(vi) กระดิก,แกว่ง,โยกตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยหน้า(v) waggle one's head, See also: move the head from side to side while talking, Syn. ลอยหน้าลอยตา, เชิดหน้า, Example: เธอลอยหน้าให้การต่อตำรวจอย่างไม่สะทกสะท้าน, Thai Definition: ทำหน้าตายักเยื้องกลอกไปกลอกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยหน้า[løi nā] (v, exp) EN: waggle one's head ; move the head from side to side while talking  FR: agiter la tête

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waggle (v) wˈægl (w a1 g l)
waggled (v) wˈægld (w a1 g l d)
waggles (v) wˈæglz (w a1 g l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waggle
   n 1: causing to move repeatedly from side to side [syn: {wag},
      {waggle}, {shake}]
   v 1: move from side to side; "The happy dog wagged his tail"
      [syn: {wag}, {waggle}]
   2: move unsteadily or with a weaving or rolling motion [syn:
     {wamble}, {waggle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top