ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulva

V UH1 L V AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulva-, *vulva*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulva(n) ปากช่องคลอด
vulval(adj) เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvar(adj) เกี่ยวกับแคมช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulva(วัล'วะ) n. แคมช่องคลอด., See also: vulval adj. vulvur adj. vulviform adj. vulvate adj. pl. vulvae, vulvas

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulvaโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vulvaอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
Vulvar diseasesโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even-- even saying the word vulva feels transgressive.แม้จะพูดเป็นคำพูด ความรู้ของรสชาติของสวรรค์ Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[awaiyawa phēt] (n, exp) EN: sexual organ ; vulva  FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
โยนี[yōnī] (n) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum  FR: vagin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VULVA V UH1 L V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulva (n) vˈʌlvə (v uh1 l v @)
vulvas (n) vˈʌlvəz (v uh1 l v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bī, ㄅㄧ, ] vulva, #84,417 [Add to Longdo]
女阴[nǚ yīn, ㄋㄩˇ ㄧㄣ, / ] vulva; pudenda, #106,162 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vulva... [anat.]vulval [Add to Longdo]
Vulva {f}; äußere weibliche Geschlechtsteile; weibliche Scham {f} [anat.] | Vulvi {pl}vulva | vulvae [Add to Longdo]
Vulva {f} | Vulven {pl}pudendum | pudenda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
われめちゃん[waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
陰門[いんもん, inmon] (n,adj-no) (female) genitalia; vulva [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
産卵口[さんらんこう, sanrankou] (n) vulva; vulvae [Add to Longdo]
雌珍々[めちんちん, mechinchin] (n,adj-na) (col) (fem) (uk) vulva (child) [Add to Longdo]
食い込み[くいこみ, kuikomi] (n) (vulg) wedgie (to a girl) i.e. pulling up the underwear from the back, driving it into the vulva [Add to Longdo]
膣前庭[ちつぜんてい, chitsuzentei] (n) vaginal vestibule; vulvar vestibule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vulva
      n 1: external parts of the female genitalia

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top