ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

volubly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volubly-, *volubly*, volub
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volubly(adv) อย่างพูดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลอด[phløt] (v) EN: talk volubly ; talk pleasantries  FR: être volubile ; être loquace

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volubly (a) vˈɒljubliː (v o1 l y u b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言いまくる;言い捲る;言捲る(io)[いいまくる, iimakuru] (v5r,vt) to talk volubly [Add to Longdo]
弁じ立てる[べんじたてる, benjitateru] (v1) to speak eloquently; to talk volubly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volubly
   adv 1: in a chatty manner; "`when I was a girl,' she said
       chattily, `I used to ride a bicycle'" [syn: {chattily},
       {volubly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top