ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluble

V AA1 L Y AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluble-, *voluble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluble(adj) พูดคล่องแคล่ว, See also: พูดมาก, ช่างพูด, Syn. talkative, glib

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voluble(วอล'ลิวเบิล) adj. พูดจาคล่องแคล่ว,พูดมาก., See also: volubility n. volubly adv.

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLUBLE V AA1 L Y AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluble (j) vˈɒljubl (v o1 l y u b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]
口忠実;口まめ[くちまめ, kuchimame] (adj-na,n) talkative; voluble [Add to Longdo]
口八丁[くちはっちょう, kuchihacchou] (n) voluble; eloquent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voluble
   adj 1: marked by a ready flow of speech; "she is an extremely
       voluble young woman who engages in soliloquies not
       conversations" [ant: {taciturn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top