ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vogu

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vogu-, *vogu*
Possible hiragana form: う゛ぉぐ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vogue(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashion, trend
vogue(n) ความเป็นที่นิยม, Syn. fashion, trend
voguish(adj) ที่เป็นที่นิยม, See also: ที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashionable, trendy, Ant. out-of-date, outdated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vogue(โวก) n. สมัย,สมัยนิยม,ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สิ่งที่เป็นสมัยนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
vogue(n) ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สมัยนิยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voguHis novel had a great vogue for a long time.
voguTerms like "sexism" are now in vogue.
voguThe French style of dress is in vogue just now.
voguThis style is much in vogue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนิยม(n) fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟชั่น[faēchan] (n) EN: fashion ; vogue  FR: mode [f]
แล่น[laen] (v) EN: run ; move ; go ; sail  FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
แล่นเรือ[laen reūa] (v) EN: sail  FR: naviguer ; voguer
ไม่ตกยุค[mai tok yuk] (adj) EN: timeless ; always in vogue  FR: toujours en vogue ; intemporel
เป็นที่นิยม[pen thī niyom] (v, exp) EN: be popular ; find public favor  FR: être populaire ; être en vogue
สมัยนิยม[samainiyom] (n) EN: vogue ; mode ; fashion of the period  FR: vogue [f] ; mode [f]
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic
ตกกระแส[tok krasaē] (v, exp) EN: be out of vogue ; do what is unfashionable ; be out of step
ยอดนิยม[yøt niyom] (adj) EN: highly popular ; highly fashionable  FR: en vogue ; à la mode ; très populaire

CMU English Pronouncing Dictionary
VOGUE V OW1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vogue (n) vˈoug (v ou1 g)
vogues (n) vˈougz (v ou1 g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーグ[bo-gu] (n) vogue (fre [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) [Add to Longdo]
流行言葉;流行り言葉[はやりことば, hayarikotoba] (n) buzzword; popular expression; vogue word or phrase [Add to Longdo]
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top