ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vociferate

V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vociferate-, *vociferate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vociferate(vt) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferate(vi) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout, bawl

English-Thai: Nontri Dictionary
vociferate(vi) ตะโกน,ส่งเสียงหนวกหู

CMU English Pronouncing Dictionary
VOCIFERATE V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T
VOCIFERATED V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T AH0 D
VOCIFERATES V AH0 S IH1 F ER0 EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vociferate (v) vˈəsˈɪfərɛɪt (v @1 s i1 f @ r ei t)
vociferated (v) vˈəsˈɪfərɛɪtɪd (v @1 s i1 f @ r ei t i d)
vociferates (v) vˈəsˈɪfərɛɪts (v @1 s i1 f @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n,vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vociferate
      v 1: utter in a very loud voice; "They vociferated their
           demands" [syn: {vociferate}, {shout out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top