ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violent

V AY1 AH0 L AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violent-, *violent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violent(adj) รุนแรง, See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent(adj) ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent(adj) ที่มีอารมณ์ดุเดือด, Syn. intense
violently(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
violent and forcible meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง มีความหมายเหมือนกับ forcible and violent means [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent injuryความเสียหายรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent offenceความผิดที่กระทำอย่างทารุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
violentComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
violentEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
violentFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
violentFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
violentHe resisted arrest violently.
violentHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
violentHis opposition was more violent than I had bargained for.
violentI felt my heart beating violently.
violentI felt my heart beat violently.
violentI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน(adv) furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน(adv) furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก(adv) violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai Definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาน(adv) greatly, See also: violently, badly, Thai Definition: มาก
ทะเลบ้า(n) turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai Definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก
บ้าดีเดือด(adj) mad, See also: violent, wild, crazy, Syn. บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, Example: เพราะเขามีนิสัยบ้าดีเดือดชอบทำอะไรห่ามๆ เพื่อนๆ จึงไม่ค่อยไว้วางใจเขาเท่าไหร่, Thai Definition: ที่มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราวๆ, โดยปริยายหมายความว่ามีอารมณ์หุนหันพลันแล่นชอบทำอะไรรุนแรง
ดุเดือด(adv) violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
ดุดัน(adj) violent, See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย, Ant. ใจดี, Example: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้, Thai Definition: ดุอย่างไม่ลดละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เฮือก[heūak] (adv) EN: with violence ; violently ; abruptly  FR: brutalement ; brusquement
โหง[hōng] (v) EN: die a violent death ; die an unnatural death  FR: mourir de mort violente
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ไม่รุนแรง[mai runraēng] (adj) FR: non-violent
หนังที่มีความรุนแรง[nang thī mī khwām runraēng] (n, exp) EN: violent film  FR: film violent [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[phaendinwai runraēng] (n, exp) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENT V AY1 AH0 L AH0 N T
VIOLENTLY V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violent (j) vˈaɪələnt (v ai1 @ l @ n t)
violently (a) vˈaɪələntliː (v ai1 @ l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]
行凶[xíng xiōng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄩㄥ, / ] violent crime; to perpetrate; to do violence; to assault, #22,108 [Add to Longdo]
强暴[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] violent, #23,441 [Add to Longdo]
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, / ] violent; fierce and tough; shrewish (woman), #28,333 [Add to Longdo]
暴怒[bào nù, ㄅㄠˋ ㄋㄨˋ, ] violent rage; fury, #33,189 [Add to Longdo]
死于非命[sǐ yú fēi mìng, ㄙˇ ㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄧㄥˋ, / ] violent death (成语 saw); to die in a disaster; an unnatural death, #50,958 [Add to Longdo]
暴风骤雨[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest, #51,880 [Add to Longdo]
暴烈[bào liè, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ, ] violent; fierce, #59,744 [Add to Longdo]
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, / ] violent wave; fierce billow; fig. depraved force, #75,321 [Add to Longdo]
悍妇[hàn fù, ㄏㄢˋ ㄈㄨˋ, / ] violent woman; shrew, #77,733 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltverbrechen {n}violent crime [Add to Longdo]
Gewaltverbrecher {m}violent criminal [Add to Longdo]
blutige Unruhenviolent unrest; violence and bloodshed [Add to Longdo]
gewaltsam; gewalttätig {adj} | gewaltsamer | am gewaltsamstenviolent | more violent | most violent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ぐらっと[guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
どぎつい[dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
ゲバ[geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violent
   adj 1: acting with or marked by or resulting from great force or
       energy or emotional intensity; "a violent attack"; "a
       violent person"; "violent feelings"; "a violent rage";
       "felt a violent dislike" [ant: {nonviolent}]
   2: effected by force or injury rather than natural causes; "a
     violent death"
   3: (of colors or sounds) intensely vivid or loud; "a violent
     clash of colors"; "her dress was a violent red"; "a violent
     noise"; "wild colors"; "wild shouts" [syn: {violent}, {wild}]
   4: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
     inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty"; "in a
     tearing rage"; "vehement dislike"; "violent passions" [syn:
     {fierce}, {tearing}, {vehement}, {violent}, {trigger-happy}]
   5: characterized by violence or bloodshed; "writes of crimson
     deeds and barbaric days"- Andrea Parke; "fann'd by Conquest's
     crimson wing"- Thomas Gray; "convulsed with red rage"- Hudson
     Strode [syn: {crimson}, {red}, {violent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top