ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vile

V AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vile-, *vile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vile(adj) เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, เลว, Syn. despicable, wicked
vile(adj) ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, Syn. worthless, loathsome, foul
vileness(n) ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil, corrupt, vicious
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์,มีสิทธิพิเศษ,ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish, abject, menial
underprivileged(อัน'เดอะพริฟ'วะลิจดฺ) adj. ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน,ไม่ได้สิทธิเพราะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ,ให้เอกสิทธิ์แก่
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
servile(adj) เหมือนคนรับใช้,เหมือนทาส,ซึ่งสิ้นคิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ First Blood (1982)
Jafar, you vile betrayer.จาฟา เจ้าคนทรยศ Aladdin (1992)
That's Sultan Vile Betrayer to you.สุลต่านนั่นตังหาก ที่ทรยศเจ้า Aladdin (1992)
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง In the Mouth of Madness (1994)
There was a moment... when I used to blame everything and everyone... for all the pain and suffering... and vile things that happened to me... that I saw happen to my people.มันเป็นช่วงเวลาที่... . ฉันเคยโทษทุกๆ สิ่ง / และทุกๆ คน American History X (1998)
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย นายไม่ได้ป่าเถื่อน เหมือนที่ฉันเคยคิดเท่าไหร่เลย 10 Things I Hate About You (1999)
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย? นายไม่ได้ ป่าเถื่อนอย่างที่ฉันเคยคิด 10 Things I Hate About You (1999)
Damn you, vile woman!ไปตายซะ อีสารเลว Death Has a Shadow (1999)
Augustus Gloop, so big and vile So greedy, foul and infantileออกัสตัส กลูป ช่างตัวใหญ่และน่ารังเกียจ ช่างละโมภ สกปรก และก็ปัญญาอ่อน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And worse, I made him a vile promise...ที่แย่กว่า คือไปให้สัญญาหลอกๆ กับเขา The Constant Gardener (2005)
-Yes, and your impudence, your vile temper. Who paid for that kimono on your back,ใครซื้อกิโมโนที่คุณใส่อยู่กันแน่? Memoirs of a Geisha (2005)
You vile clown!ไอ้ตัวตลกทราม The King and the Clown (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vileWhat vile behavior!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนสารเลว(n) contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ถ่อย(adj) despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ระยำตำบอน(adv) vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
กรรมเวร(n) fate, See also: vile spawn, evil creature, retribution, Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม, กรรมเวรา, Example: นี่คงเป็นกรรมเวรของฉันจึงต้องมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งกระทำไว้แต่ปางก่อน
ระยำ(adj) bad, See also: vile, base, mean, evil, devilish, wicked, despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, อัปมงคล, Example: ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อภิสิทธิ์[aphisit] (n) EN: privilege ; prerogative  FR: privilège [m] ; prérogative [f]
บัตรเบ่ง[bat beng] (n, exp) EN: privilege
บัตรแข็ง[bat khaeng] (n, exp) EN: privilege ; special privilege
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (adj) EN: disadvantaged ; underprivileged
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m]
การบินพลเรือน[kānbin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation   FR: aviation civile [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILE V AY1 L
VILES V AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vile (j) vˈaɪl (v ai1 l)
viler (j) vˈaɪlər (v ai1 l @ r)
vilely (a) vˈaɪl-liː (v ai1 l - l ii)
vilest (j) vˈaɪlɪst (v ai1 l i s t)
vileness (n) vˈaɪlnəs (v ai1 l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] vile; nasty; of very poor quality, #6,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
ぺこぺこ[pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege [Add to Longdo]
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
権利[けんり, kenri] (n) right; privilege; (P) [Add to Longdo]
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vile
   adj 1: morally reprehensible; "would do something as despicable
       as murder"; "ugly crimes"; "the vile development of
       slavery appalled them"; "a slimy little liar" [syn:
       {despicable}, {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy},
       {worthless}, {wretched}]
   2: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
     "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn: {nauseating},
     {nauseous}, {noisome}, {queasy}, {loathsome}, {offensive},
     {sickening}, {vile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top