ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

victor

V IH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victor-, *victor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victor(n) ผู้ชนะ, See also: ผู้รบชนะ, Syn. winner, vanquisher, conqueror, champion
victory(n) ชัยชนะ, Syn. success
Victoria(n) สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย, See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901
Victorian(adj) เกี่ยวกับพระนางวิกตอเรีย, See also: เกี่ยวกับสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย, Syn. nineteenth-century
Victorian(n) บุคคลในสมัยพระนางวิกตอเรีย
victorious(adj) ซึ่งมีชัยชนะ, See also: ซึ่งได้ชัยชนะ, Syn. triumphant, winning
Victorianism(n) ยุคของพระนางวิกตอเรีย, See also: สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย
victoriously(adv) อย่างมีชัยชนะ, Syn. successfully
Victoria Cross(n) เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ, See also: เป็นเหรียญสำหรับทหารที่กล้าหาญเป็นพิเศษ
victoriousness(n) การมีชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victor(วิค'เทอะ) n. (ศัพท์สื่อสาร) =V
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
victorian(วิคทอ'เรียน,-โท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพระนางเจ้าวิคตอเรียหรือสมัยของพระองค์,เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย,เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับต่าง ๆ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย. n. บุคคลในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย คำที่มีความหมายเ
victorious(วิคทอ'เรียส,-โท'เรียส) adj. มีชัยชนะ,ได้ชัยชนะ,รบชนะ., Syn. victor, triumphant
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success, triumph, win

English-Thai: Nontri Dictionary
victor(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
victorious(adj) มีชัย,เป็นผู้ชนะ
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Victorian periodสมัยวิกตอเรีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from Staten Island we have with us Victor Strachi.And from Staten Island we have with us Victor Strachi. The Godfather (1972)
Victor, this is Roger Murdock. Victor Basta.วิคเตอร์ นี่โรเจอร์ เมอร์ด็อค นี่วิคเตอร์ บาสต้า Airplane! (1980)
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.ผมกำลังบอกวิคเตอร์ว่า ผมตรวจสอบรายงานพื้นที่ ช่วง 16.00 น. ถึง 24.00 น. Airplane! (1980)
Victor Charles Cong is hardcore.พวกนายๆ มันโง่เง่าไม่มีใครเปรียบ Casualties of War (1989)
Their only contact with the outside is this man, Victor Politovsky.การติดต่อกับโลกภายนอกทางเดียว คือชายคนนี้ วิคเตอร์ โพลิโทฟสกี้ The Jackal (1997)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
I have a problem trying to upstage Victor Delgado. Remember him?ผมมีปัญหากับวิคเตอร์ เดลกาโด จำเขาได้ไหม Maid in Manhattan (2002)
You know Victor Delgado.รู้จักวิคเตอร์ เดลกาโดสิ Maid in Manhattan (2002)
I was showing, uh, Victor our new building on 57th. Wanna join us?ผมจะพาวิคเตอร์ไปดูออฟฟิศใหม่ ที่ถนน 57 ไปด้วยกันสิ Maid in Manhattan (2002)
But Victor was a good neighbor.แต่วิคเตอร์เป็นเพื่อนบ้าน เป็นคนดีนะ Hotel Rwanda (2004)
Typical of Victor Von Doom to build a 30-foot statue of himself.รูปหล่อ วิคเตอร์ วอน ดูม สูง 30 ฟุต. Fantastic Four (2005)
- Victor did.- วิคเตอร์. Fantastic Four (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victorA player was pleased the victory.
victorAt last they experienced the joy of victory.
victorA victory is unlikely but not impossible.
victorCeremonies were held to celebrate victories.
victorCongratulations on the victory!
victorDemocracy will be victorious in the long run.
victorEveryone got excited by the news of the victory.
victorHe bragged of having won the victory.
victorHer efforts were crowned with victory.
victorHe was crowned with eternal victory.
victorHe won a narrow victory in the race.
victorHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย(n) victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
ผู้มีชัย(n) winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
อัปราชัย(n) victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัย(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ, Example: ทีมเจ้าบ้านได้รับชัยในการแข่งขันเบสบอล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยชนะ(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[Anusāwarī Chai Samøraphum] (n, prop) EN: Victory Monument
อปราชัย = อัปราชัย[aparāchai] (n) EN: victory ; triumph ; conquest ; win  FR: victoire [f] ; triomphe [m]
บัววิคตอเรีย[būa Wiktørīa] (n, exp) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize
ชัย[chai] (n) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[chaichana] (x) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [f] ; succès [m]
ฉลองชัยชนะ[chaløng chaichana] (v, exp) EN: celebrate a victory  FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[chana dōi mai khāt fan] (xp) EN: upset victory
ชนะขาดลอย[chana khātløi] (v, exp) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory
จ่ากลอง[jākløng] (n, exp) EN: chief drummer (of victory drums)

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTOR V IH1 K T ER0
VICTORY V IH1 K T AH0 R IY0
VICTORS V IH1 K T ER0 Z
VICTORIA V IH0 K T AO1 R IY0 AH0
VICTOR'S V IH1 K T ER0 Z
VICTORIAN V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 N
VICTORIAS V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 Z
VICTORIES V IH1 K T ER0 IY0 Z
VICTORIES V IH1 K T R IY0 Z
VICTORINE V IY0 K T AO0 R IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Victor (n) vˈɪktər (v i1 k t @ r)
victor (n) vˈɪktər (v i1 k t @ r)
victors (n) vˈɪktəz (v i1 k t @ z)
victory (n) vˈɪktəriː (v i1 k t @ r ii)
Victoria (n) vˈɪktˈɔːrɪəʳ (v i1 k t oo1 r i@)
victoria (n) vˈɪktˈɔːrɪəʳ (v i1 k t oo1 r i@)
Victorian (n) vˈɪktˈɔːrɪəʳn (v i1 k t oo1 r i@ n)
victorias (n) vˈɪktˈɔːrɪəʳz (v i1 k t oo1 r i@ z)
victories (n) vˈɪktərɪz (v i1 k t @ r i z)
Victoriana (n) vˈɪktˌɔːrɪˈaːnə (v i1 k t oo2 r i aa1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task), #1,206 [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory, #1,344 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic), #8,959 [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle, #9,059 [Add to Longdo]
维多利亚[Wéi duō lì yà, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Victoria, #18,296 [Add to Longdo]
胜利者[shèng lì zhě, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] victor; winner, #24,848 [Add to Longdo]
维多利亚港[Wéi duō lì yà gǎng, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] Victoria Harbor, Hong Kong, #69,638 [Add to Longdo]
维多利亚州[Wéi duō lì yà zhōu, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Victoria, southearn Australian state, #84,618 [Add to Longdo]
维克托[Wéi kè tuō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, / ] Victor (name), #109,491 [Add to Longdo]
维多利亚公园[wéi duō lì yà gōng yuán, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] Victoria Park, Hong Kong, #110,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieger {m} | Sieger {pl}victor | victors [Add to Longdo]
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver [Add to Longdo]
Victoriaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Victoria Riflebird [Add to Longdo]
Victoria (Hauptstadt der Seychellen)Victoria (capital of Seychelles) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]
ビクター(P);ビクタ[bikuta-(P); bikuta] (n) victor; (P) [Add to Longdo]
ビクトリー(P);ヴィクトリー[bikutori-(P); vikutori-] (n) victory; (P) [Add to Longdo]
ビクトリーラン[bikutori-ran] (n) victory run [Add to Longdo]
ビクトリア[bikutoria] (n) Victoria; (P) [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
ヴィクトリア朝;ビクトリア朝[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victor
   n 1: a combatant who is able to defeat rivals [syn: {victor},
      {master}, {superior}]
   2: the contestant who wins the contest [syn: {winner}, {victor}]
     [ant: {also-ran}, {loser}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top