ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

victim

V IH1 K T IH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victim-, *victim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victim(n) เหยื่อ, See also: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์, Syn. prey, dupe, gull, fool, sufferer
victimize(vt) ทำให้เป็นเหยื่อ
victimize(vt) โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง, Syn. cheat, swindle, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on

English-Thai: Nontri Dictionary
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
victimผู้เสียหาย, ผู้ถูกทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Victimsผู้เสียหาย [TU Subject Heading]
Victims of crimesเหยื่ออาชญากรรม [TU Subject Heading]
Victims of dating violenceเหยื่อความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Victims of family violenceเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว [TU Subject Heading]
Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victimA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
victimAll the people felt for the victims deeply.
victimAs a result of the war, a great number of victims remained.
victimDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.
victimHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.
victimHe feel victim to his own ambition.
victimHe fell a victim to a deadly disease.
victimHe fell a victim to his own ambition.
victimI feel profound sympathy for the victims.
victimLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way.
victimLet us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even pin-money will go a long way.
victimSuicide of a junior high school student who had been the victim of bullying by his classmates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเคราะห์(n) victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้ประสบภัย(n) victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
เหยื่อ(n) victim, See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat, Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์, Example: ชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เหยื่ออีกนิด เพื่อจะได้กระชากสร้อยให้สะดวกมือยิ่งขึ้น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าทุกข์[jao thuk] (n, exp) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim
ภักษาหาร[phaksāhān] (n) EN: prey ; victim  FR: proie [f]
ผู้บาด[phū bāt] (n, exp) EN: wounded people ; sufferer ; victim  FR: bléssé [m] ; victime [f]
ผู้ประสบภัย[phū prasop phai] (n, exp) EN: victim ; casualty ; sufferer
ผู้รับเคราะห์[phūrapkhrǿ] (n) EN: victim ; casualty  FR: victime [f]
ผู้เสียหาย[phū sīahāi] (n, exp) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim   FR: victime [f]
ผู้ถูกกระทำ[phū thūkkratham] (n, exp) EN: victim
ผู้ถูกทำร้าย[phū thūk thamrāi] (n, exp) EN: victim  FR: victime [f]
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa] (n, exp) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]
รับกรรม[rap kam] (v, exp) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTIM V IH1 K T IH0 M
VICTIMS V IH1 K T IH0 M Z
VICTIMS' V IH1 K T IH0 M Z
VICTIM'S V IH1 K T IH0 M Z
VICTIMIZE V IH1 K T AH0 M AY0 Z
VICTIMHOOD V IH1 K T AH0 M HH UH2 D
VICTIMLESS V IH1 K T AH0 M L AH0 S
VICTIMIZED V IH1 K T AH0 M AY0 Z D
VICTIMIZING V IH1 K T AH0 M AY0 Z IH0 NG
VICTIMIZATION V IH2 K T AH0 M AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
victim (n) vˈɪktɪm (v i1 k t i m)
victims (n) vˈɪktɪmz (v i1 k t i m z)
victimize (v) vˈɪktɪmaɪz (v i1 k t i m ai z)
victimized (v) vˈɪktɪmaɪzd (v i1 k t i m ai z d)
victimizes (v) vˈɪktɪmaɪzɪz (v i1 k t i m ai z i z)
victimizing (v) vˈɪktɪmaɪzɪŋ (v i1 k t i m ai z i ng)
victimization (n) vˌɪktɪmaɪzˈɛɪʃən (v i2 k t i m ai z ei1 sh @ n)
victimizations (n) vˌɪktɪmaɪzˈɛɪʃənz (v i2 k t i m ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被害人[bèi hài rén, ㄅㄟˋ ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ, ] victim, #12,365 [Add to Longdo]
灾民[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, / ] victim (of a disaster), #12,641 [Add to Longdo]
遇难者[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] victim; fatality, #15,111 [Add to Longdo]
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] victim; casualty; martyr for one's country, #32,851 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opfer {n}; Schlachtopfer {n} | Opfer {pl}; Schlachtopfer {pl}victim | victims [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
ビクティム[bikuteimu] (n) victim [Add to Longdo]
餌食[えじき, ejiki] (n) prey; victim [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
害者[がいしゃ, gaisha] (n) victim of a crime [Add to Longdo]
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
犠牲者[ぎせいしゃ, giseisha] (n) victim; (P) [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victim
   n 1: an unfortunate person who suffers from some adverse
      circumstance
   2: a person who is tricked or swindled [syn: {victim}, {dupe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top