ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vicious

V IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vicious-, *vicious*, viciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vicious(adj) ที่เลวทราม, See also: ที่เสื่อมทราม, ที่ชั่วช้า, Syn. brutal, assault
vicious(adj) ที่ผิดพลาด, See also: ที่บกพร่อง
vicious(adj) ที่ประสงค์ร้าย, See also: ที่มุ่งร้าย, Syn. severe
vicious(adj) ที่ร้ายแรง
vicious(adj) ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
viciously(adv) อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, harmfully
viciousness(n) ความชั่วร้าย, See also: ความโหดร้าย, Syn. cruelty, malice
vicious circle(idm) วงจรของปัญหา
vicious circle(n) สถานการณ์หมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vicious๑. -บกพร่อง๒. ผิดรูป๓. ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious animalสัตว์ดุ, สัตว์ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vicious circleวัฏจักรเลวร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious cycleวงจรร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious propensityนิสัยดุร้าย (สัตว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viciousAny virtuous idea can be vicious in itself.
viciousHe gave the barking dog a vicious kick.
viciousIt is difficult to break the vicious circle of wages and prices.
viciousThe rubber band broke with a vicious snap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจหิน(adj) cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai Definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร(adj) cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai Definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
เลวทราม(adv) basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวทรามต่ำช้า(adv) basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
สามานย์(adj) vicious, See also: evil, depraved, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: เขาเป็นคนหยาบช้าสามานย์อย่างที่ผมไม่เคยเจอ
เสนียด(n) evil, See also: vicious, misfortune, Syn. จัญไร, เสนียดจัญไร, ความอัปมงคล, Ant. สิริมงคล, Example: ฉันไม่เก็บของพวกนี้เอาไว้ให้เป็นเสนียดแก่ตัวหรอก, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคล
เสนียดจัญไร(n) evil, See also: vicious, misfortune, Syn. เสนียด, จัญไร, ความอัปมงคล, Ant. สิริมงคล, Example: เสนียดจัญไรบางชนิดกล้าแข็งมาก จึงต้องใช้น้ำมนต์ธรณีสารในการแก้, Thai Definition: เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล
ทรชาติ(n) wicked race, See also: vicious or bad person, Syn. ชาติชั่ว
หฤโหด(adv) cruelly, See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ, Ant. ปรานี, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างหฤโหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
โฉด[chōt] (adj) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious  FR: méchant ; mauvais
ชั่วช้า[chūachā] (adj) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant
ความชั่วร้าย[khwām chūarāi] (n) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness  FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
เลวทราม[lēosām] (adj) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable  FR: ignoble ; sordide
ร้าย[rāi] (v) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious

CMU English Pronouncing Dictionary
VICIOUS V IH1 SH AH0 S
VICIOUSLY V IH1 SH AH0 S L IY0
VICIOUSNESS V IH1 SH AH0 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vicious (j) vˈɪʃəs (v i1 sh @ s)
viciously (a) vˈɪʃəsliː (v i1 sh @ s l ii)
viciousness (n) vˈɪʃəsnəs (v i1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer, #5,748 [Add to Longdo]
恶性循环[è xìng xún huán, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] vicious circle, #19,335 [Add to Longdo]
狠毒[hěn dú, ㄏㄣˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; malicious; savage, #29,131 [Add to Longdo]
歹毒[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; ruthless; malevolent, #42,963 [Add to Longdo]
恶妇[è fù, ㄜˋ ㄈㄨˋ, / ] vicious wife, #129,212 [Add to Longdo]
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] vicious slander; to calumny maliciously, #142,583 [Add to Longdo]
恶舌[è shé, ㄜˋ ㄕㄜˊ, / ] vicious talk; malicious tongue [Add to Longdo]
异心坏心[yì xīn huài xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] vicious intention [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P) [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal [Add to Longdo]
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog [Add to Longdo]
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition [Add to Longdo]
毒牙[どくが, dokuga] (n) poison fang; vicious way; evil power [Add to Longdo]
毒筆[どくひつ, dokuhitsu] (n) (wielding a) vicious or poison pen [Add to Longdo]
鋒鋩[ほうぼう, houbou] (n) (1) the tip of an edged instrument; (2) sharp words; vicious character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vicious
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]
   2: having the nature of vice [syn: {evil}, {vicious}]
   3: bringing or deserving severe rebuke or censure; "a criminal
     waste of talent"; "a deplorable act of violence"; "adultery
     is as reprehensible for a husband as for a wife" [syn:
     {condemnable}, {criminal}, {deplorable}, {reprehensible},
     {vicious}]
   4: marked by deep ill will; deliberately harmful; "poisonous
     hate"; "venomous criticism"; "vicious gossip" [syn:
     {poisonous}, {venomous}, {vicious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top