ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vexed

V EH1 K S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vexed-, *vexed*, vex, vexe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vexed(adj) ซึ่งยุ่งยากมาก, See also: ซึ่งซับซ้อนมาก, Syn. knotty, thorny
vexed question(idm) ปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vexed questionปัญหาที่แก้ไม่ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vexedI was vexed at his irresolute attitude.
vexedNothing vexed her more than his selfishness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
ขึ้งโกรธ[kheungkrōt] (v) EN: rage ; anger ; be vexed
กลุ้ม[klum] (v) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried  FR: être abattu ; être accablé
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (v) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed  FR: être sur les nerfs
ว้าวุ่น[wāwun] (adj) EN: vexed ; perturbed ; upset  FR: contrarié ; perturbé

CMU English Pronouncing Dictionary
VEXED V EH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vexed (v) vˈɛkst (v e1 k s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret [Add to Longdo]
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed [Add to Longdo]
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P) [Add to Longdo]
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vexed
   adj 1: troubled persistently especially with petty annoyances;
       "harassed working mothers"; "a harried expression"; "her
       poor pestered father had to endure her constant
       interruptions"; "the vexed parents of an unruly teenager"
       [syn: {annoyed}, {harassed}, {harried}, {pestered},
       {vexed}]
   2: causing difficulty in finding an answer or solution; much
     disputed; "the vexed issue of priorities"; "we live in vexed
     and troubled times"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top