ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verwirren

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verwirren-, *verwirren*
German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; verheddern | verwirrend | verwirrt | verwirrteto tangle up | tangling | tangles | tangled [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen; in Unordnung bringen | verwirrend | verwirrt | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrt | er/sie ist/war verwirrtto confuse | confusing | confused | he/she confuses | I/he/she confused | he/she has/had confused | he/she is/was confused [Add to Longdo]
verwirren; aus der Fassung bringen; verlegen machento confuse [Add to Longdo]
verwirren; irritieren | verwirrend; irritierend | verwirrt; irritiert | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrtto bemuse | bemusing | bemused | he/she bemuses | I/he/she bemused | he/she has/had bemused [Add to Longdo]
verwirren; konfus machen | verwirrend; konfus machend | verwirrt; konfus gemachtto bewilder | bewildering | bewilderd [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto fuddle | fuddling | fuddled [Add to Longdo]
verwirren; verrückt machen; durcheinander bringen | verwirrend; verrückt machend; durcheinander bringend | verwirrt; verrückt gemacht; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto derange | deranging | deranged | deranges | deranged [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen | verwirrend; durcheinander bringend | verwirrt; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto disarrange | disarranging | disarranged | disarranges | disarranged [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto discombobulate | discombobulating | discombobulated [Add to Longdo]
verwirren; zerzausen | verwirrend; zerzausend | verwirrt; zerzaustto dishevel | dishevelling | dishevelled [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto dizzy | dizzying | dizzied [Add to Longdo]
verwirrend; verworren; unübersichtlich {adj}confusing [Add to Longdo]
verwirrend {adv}distractedly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}snarly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top