ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

versify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versify-, *versify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
versify(vt) ทำให้เป็นบทกวี, See also: ทำให้เป็นบทประพันธ์, Syn. poetize

English-Thai: Nontri Dictionary
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
versify (v) vˈɜːʳsɪfaɪ (v @@1 s i f ai)
versifying (v) vˈɜːʳsɪfaɪɪŋ (v @@1 s i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  versify
      v 1: compose verses or put into verse; "He versified the ancient
           saga" [syn: {verse}, {versify}, {poetize}, {poetise}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top