ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verre

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verre-, *verre*
Possible hiragana form: う゛ぇっれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.

English-Thai: Nontri Dictionary
overreach(vt) ไกลเกินไป,ทำเลยเถิด,ไปถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; tumbler  FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; crystal ; mica  FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้ว[kaēo] (n) EN: [classifier : drinking glasses]  FR: [classificateur : verres à boire]
แก้วบรั่นดี[kaēo brandī] (n, exp) EN: brandy glass  FR: verre à cognac [m]
แก้วแชมเปญ[kaēo chaēmpēn] (n, exp) EN: champagne glasses  FR: verre à champagne [m]
แก้วน้ำ[kaēo nām] (n, exp) EN: glass ; tumbler ; cup  FR: verre [m]
แก้วตา[kaēotā] (n) EN: lens  FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
แก้วไวน์[kaēo wāi] (n, exp) EN: wine glass  FR: verre à vin [m]
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[kān mī patikiriyā runraēng koēnpai] (n, exp) EN: overreaction
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[kān mī patikiriyā tōtøp raēng koēnpai] (n, exp) EN: overreaction

CMU English Pronouncing Dictionary
VERRET V EH1 R EY0 T
VERRELL V EH0 R EY1 L
VERRETT V EH1 R IH0 T
VERRETTE V ER0 EH1 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verrechnung {f} | Verrechnungen {pl}charging | chargings [Add to Longdo]
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base [Add to Longdo]
Verrechnungskonto {n}allocation account [Add to Longdo]
Verrechnungskonto {n}offset account [Add to Longdo]
Verrechnungskosten {pl}accounting costs; billing costs [Add to Longdo]
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.] [Add to Longdo]
Verrechnungsstelle {f}; Abrechnungsstelle {f}clearing house [Add to Longdo]
Verrechnungsstelle {f}clearinghouse [Add to Longdo]
Verrechnungsteuer {f}withholding tax [Add to Longdo]
Verrechnungsverkehr {m}clearing system [Add to Longdo]
Verrechnungsverkehr {m}clearing [Add to Longdo]
Verrechnungswert {m}adjusted amount [Add to Longdo]
verrechnento pass to account [Add to Longdo]
verrechnen; aufrechnento reckon up [Add to Longdo]
verrechnete Gemeinkostenabsorbed overhead [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワープロ馬鹿[ワープロばか, wa-puro baka] (n) {comp} someone whose kanji-writing ability has suffered due to overreliance on the kana-to-kanji conversion systems used to input Japanese text on a computer [Add to Longdo]
過剰規制[かじょうきせい, kajoukisei] (n) {comp} overregulation [Add to Longdo]
過剰反応[かじょうはんのう, kajouhannou] (n) overreaction [Add to Longdo]
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過剰規制[かじょうきせい, kajoukisei] overregulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top