ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venture

V EH1 N CH ER0   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venture-, *venture*
English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venture[N] การเสี่ยงภัย, See also: การผจญภัย
venture[N] ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้, Syn. business, enterprise
venture[VT] เสี่ยงภัย, See also: ผจญภัย, Syn. risk, stake
venture[ADJ] เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย, See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
venturer[N] คนเสี่ยงภัย, See also: ผู้เสี่ยงภัย
venture out[PHRV] ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี), See also: เสี่ยงกับอากาศ
venturesome[ADJ] ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. adventurous, risky, venturous
venture forth[PHRV] ผจญภัย, See also: เสี่ยงภัย (อย่างกล้าหาญ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,มีภัย,ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring,bold,risky,chancy,tricky
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venture(vi,vt) กล้าเสี่ยง,เสี่ยง,ผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venture, jointการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
venture, jointการร่วมทุน, การลงทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน
เงินลงทุนที่ใช้สำหรับจัดตั้งธุรกิจเริ่มแรกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเติบโตที่ดี แต่ไม่สามารถระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ให้เงินร่วมลงทุนจะมีการช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน [ตลาดทุน]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน [TU Subject Heading]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heathcliff, if I dare now, will you venture?ฮีธคลิฟฟ์ หากฉันท้าเธอตอนนี้ เธอจะกล้าเสี่ยงไหม Wuthering Heights (1992)
"but if you will perform the engagements I have ventured to make for you, they will before long.""แต่ถ้านายอยากจะให้พวกเขาหมั้นกัน พี่ก็จะจัดการแทนนายให้เอง พวกเขายังคงรออยู่" Episode #1.5 (1995)
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ Episode #1.6 (1995)
Please do me the service of coming to the unveiling of a new venture I've undertaken.ขอคุณได้โปรดมาชมกิจกรรมใหม่ ที่ผมได้ทำลงไปด้วย Rushmore (1998)
Unikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS FilmUnikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS Film Il Mare (2000)
And he's very smart. He's starting his own Internet venture.ฉันก็มีแฟน Valentine (2001)
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy,นายที, เต๋า My Tutor Friend (2003)
I've posed as a venture capitalist.ผมปลอมตัวเป็นนายทุนที่ชอบเสี่ยงกับกิจการใหม่ ๆ The Corporation (2003)
Would anyone like to venture a guess... ... astowhatisinside?ไหนใครจะลองทายดุมั้ย ว่ามีอะไรอยู่ในนี้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
No one has ventured this far. It's very dangerous.ยังไม่เคยมีใครกล้าไปถึงตรงนั้น มันอันตรายมาก Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- I'm excited about this venture, Rod. - Good, good.-ผมรู้สึกสนุกกับงานที่ต้องเสี่ยง ร๊อด Match Point (2005)
That means we have to venture off the beaten path just a little.หมายถึงเราต้องผ่านเส้นทางเล็กๆ American Duos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventureAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
ventureBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
ventureFlight across the continent was still a daring venture.
ventureI ventured to say my opinion at the conference.
ventureI wish my venture would work out.
ventureMy strong point is my philosophy - nothing ventured nothing gained.
ventureMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
ventureNothing ventured, nothing gained. [Proverb]
ventureOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
ventureSpying on gangsters was a dangerous venture.
ventureThe company made an equity participation in the venture.
ventureThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ป้ำ[V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
ดั้น[V] venture, See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one's way through, Syn. ฝ่าไป, มุดด้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat ruam thun) EN: joint venture   
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajonphai) EN: adventurous   FR: aventureux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
จอยท์เวนเจอร์[n.] (jøi-wēnjoē) EN: joint venture   FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thīdin) EN: real estate venture   
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kānlongthun ruam) EN: joint venture   
การลงทุนร่วมกัน[n. exp.] (kānlongthun ruam kan) EN: joint venture   
การผจญภัย[n.] (kān phajonphai) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking   FR: aventure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENTURE    V EH1 N CH ER0
VENTURED    V EH1 N CH ER0 D
VENTURES    V EH1 N CH ER0 Z
VENTURE'S    V EH1 N CH ER0 Z
VENTURES'    V EH1 N CH ER0 Z
VENTURELLA    V EH0 N T UH0 R EH1 L AH0
VENTURESOME    V EH1 N CH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venture    (v) vˈɛntʃər (v e1 n ch @ r)
ventured    (v) vˈɛntʃəd (v e1 n ch @ d)
ventures    (v) vˈɛntʃəz (v e1 n ch @ z)
venturesome    (j) vˈɛntʃəsəm (v e1 n ch @ s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of, #137,118 [Add to Longdo]
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] venture capital fund [Add to Longdo]
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] venture capital [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbeteiligungsgesellschaft {f}; Risikokapitalgesellschaft {f} [econ.]venture capitalists [Add to Longdo]
Risiko {n} | Risiken {pl}venture | ventures [Add to Longdo]
Risikokapital {n}; Beteiligungskapital {n}venture capital [Add to Longdo]
Risikokapitalgeber {m}venture capitalist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
インナーベンチャー[, inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
ベンチャー(P);ベンチャ[, bencha-(P); bencha] (n) (1) venture; (2) bencher (baseball); (P) [Add to Longdo]
ベンチャーキャピタル[, bencha-kyapitaru] (n) venture capital [Add to Longdo]
ベンチャービジネス[, bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business [Add to Longdo]
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venture
   n 1: any venturesome undertaking especially one with an
      uncertain outcome
   2: an investment that is very risky but could yield great
     profits; "he knew the stock was a speculation when he bought
     it" [syn: {speculation}, {venture}]
   3: a commercial undertaking that risks a loss but promises a
     profit
   v 1: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
      ventured into the world of high-tech and bought a
      supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top