ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vendor

V EH1 N D ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vendor-, *vendor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vendor(n) ผู้ขาย, See also: ผู้จำหน่าย, คนขายของ, Syn. seller, vender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
vendor(n) ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vendorผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendor's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vendorพ่อค้า [การบัญชี]
Vendors and purchasersซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vendorThe ice cream vendor is waiting on customers at his outdoor stand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขายของ(n) vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขาย[khonkhāi] (n) EN: salesman ; vendor  FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายหนังสือพิมพ์[khonkhāi nangseūphim] (n, exp) EN: news vendor
ผู้ขาย[phūkhāi] (n) EN: salesman ; seller ; vendor  FR: vendeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENDOR V EH1 N D ER0
VENDORS V EH1 N D ER0 Z
VENDOR'S V EH1 N D ER0 Z
VENDORS' V EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vendor (n) vˈɛndər (v e1 n d @ r)
vendors (n) vˈɛndəz (v e1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊位[tān wèi, ㄊㄢ ㄨㄟˋ, / ] vendor's booth, #12,698 [Add to Longdo]
货摊[huò tān, ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ, / ] vendor's stall, #82,099 [Add to Longdo]
售货台[shòu huò tái, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, / ] vendor's stall [Add to Longdo]
小摊[xiǎo tān, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄢ, / ] vendor's stall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence [Add to Longdo]
Verkäufer {m} | Verkäufer {pl}vendor | vendors [Add to Longdo]
Zulieferteile {pl}vendor parts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
コロッケ屋[コロッケや, korokke ya] (n) (See コロッケ) croquette vendor [Add to Longdo]
スイッチベンダ[suicchibenda] (n) {comp} switch vendor [Add to Longdo]
テレコムベンダー[terekomubenda-] (n) {comp} telecom vendor [Add to Longdo]
ベンダー;ベンダ[benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] (n) {comp} vendor-side [Add to Longdo]
マルチベンダー[maruchibenda-] (n) {comp} multivendor [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] (n) {comp} multivendor environment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor [Add to Longdo]
ベンダ[べんだ, benda] Vendor [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side [Add to Longdo]
マルチベンダー[まるちべんだー, maruchibenda-] multivendor [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
ベンダー[べんだー, benda-] vendor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vendor
   n 1: someone who promotes or exchanges goods or services for
      money [syn: {seller}, {marketer}, {vender}, {vendor},
      {trafficker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top