ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vegetarian

V EH2 JH AH0 T EH1 R IY2 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vegetarian-, *vegetarian*
Possible hiragana form: う゛ぇげたりあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetarian(n) คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร, See also: คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์, คนกินมังสวิรัติ
vegetarian(adj) ซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์, See also: ซึ่งกินมังสวิรัติ
vegetarianism(n) การไม่รับประทานเนื้อสัตว์, See also: การรับประทานแต่พืชผักเป็นอาหาร, Syn. temperance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetarian(n) คนกินเจ,คนกินมังสวิรัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetarianผู้กินอาหารผัก, ผู้ถือมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianismลัทธิกินอาหารผัก, ลัทธิมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetarian convenience foodsอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Vegetarian cookeryการปรุงอาหารมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Vegetarian foodsอาหารมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Vegetarian restaurantsร้านอาหารมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Vegetarian-Nhamแหนมมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Vegetarianismมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Vegetariansผู้บริโภคมังสวิรัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vegetarianCan you recommend any vegetarian dishes?
vegetarianDo you have a special menu for vegetarians?
vegetarianI am a lapsed vegetarian.
vegetarianI'm a vegetarian, so I'd rather not have meat, if that's okay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ(n) vegetarian food, See also: vegetarian, Syn. มังสวิรัติ, Example: พ่อกับลุงกินเจทุกวันอาทิตย์, Thai Definition: อาหารที่ไม่มีของสดคาวสำหรับญวนหรือจีนที่ถือศีล
มังสวิรัติ(n) vegetarian, Thai Definition: การงดเว้นกินเนื้อสัตว์
แจ(n) vegetarian food, See also: vegetarian diet, Syn. เจ, Thai Definition: อาหารที่ไม่มีของสดคาวสำหรับญวนหรือจีนที่ถือศีล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
แจ[jaē] (n) EN: vegetarian food ; vegetarian diet  FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
เจ[jē] (n) EN: vegetarian food
กินบวช[kinbūat] (v) EN: eat vegetarian meal
กินแจ[kin jaē] (v, exp) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish  FR: manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กินเจ[kinjē] (v) EN: practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; practice traditional Chinese vegetarianism
มังสวิรัติ[mangsawirat] (n) EN: vegetarian  FR: végétarien [m] ; végétalien [m]
เทศกาลกินเจ[thētsakān kinjē] (n, exp) EN: Chinese Vegetarian Festival

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETARIAN V EH2 JH AH0 T EH1 R IY2 AH0 N
VEGETARIANS V EH2 JH AH0 T EH1 R IY2 AH0 N Z
VEGETARIANISM V EH2 JH AH0 T EH1 R IY2 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetarian (n) vˌɛʤɪtˈɛəʳrɪəʳn (v e2 jh i t e@1 r i@ n)
vegetarians (n) vˌɛʤɪtˈɛəʳrɪəʳnz (v e2 jh i t e@1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
素食者[sù shí zhě, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄓㄜˇ, ] vegetarian, #61,220 [Add to Longdo]
蔬食[shū shí, ㄕㄨ ㄕˊ, ] vegetarian meal; vegetarian diet, #139,044 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vegetarier {m}; Vegetarierin {f} | Vegetarier {pl}vegetarian | vegetarians [Add to Longdo]
vegetarisch {adj} | sie isst vegetarisch; sie ernährt sich vegetarischvegetarian | she is a vegetarian [Add to Longdo]
Dickschnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Vegetarian Tree Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベジタリアン[bejitarian] (n) vegetarian [Add to Longdo]
菜食主義[さいしょくしゅぎ, saishokushugi] (n,adj-no) vegetarianism [Add to Longdo]
菜食主義者[さいしょくしゅぎしゃ, saishokushugisha] (n) vegetarian [Add to Longdo]
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P) [Add to Longdo]
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks [Add to Longdo]
普茶料理[ふちゃりょうり;ふさりょうり, fucharyouri ; fusaryouri] (n) Chinese-style vegetarian cuisine (popular in the Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vegetarian
      n 1: eater of fruits and grains and nuts; someone who eats no
           meat or fish or (often) any animal products

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top