ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vegetable

V EH1 JH T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vegetable-, *vegetable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetable(n) ผัก, See also: พืชผัก, Syn. veggie, plant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetable(n) ผัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetable๑. -พืช๒. อาหารผัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผัก [TU Subject Heading]
Vegetable and climateพืชผลกับภูมิอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable carvingการแกะสลักผัก [TU Subject Heading]
Vegetable fatไขมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable gardeningการทำสวนผัก [TU Subject Heading]
Vegetable juiceน้ำผักคั้น [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable juicesน้ำผัก [TU Subject Heading]
Vegetable oilน้ำมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable oilน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันพืช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vegetableAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
vegetableCan I use this area to raise vegetables?
vegetableDoes the soil suit vegetables?
vegetableDo you hate misshapen vegetables?
vegetableEat a lot of vegetables.
vegetableEat more fresh vegetables.
vegetableEat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.
vegetableFarmers store vegetables for the winter.
vegetableFoods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.
vegetableFresh fruit and vegetable are good for your health.
vegetableFresh vegetables are very dear in winter.
vegetableFresh vegetables promote health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนผัก(n) vegetable garden
ร่องสวน(n) bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
ไร่(n) farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count Unit: ไร่, Thai Definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา(n) farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count Unit: แห่ง
แปลงผัก(n) vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai Definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก
พืชผัก(n) vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
แฟง(n) cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count Unit: ต้น, ผล, Thai Definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
ผัก(n) vegetable, Example: ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่ทำให้อ้วนด้วย, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: พืชที่ใช้เป็นอาหาร
ตลาดสด(n) fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด
ร่องผัก(n) vegetable furrow, See also: vegetable bed, Example: เขาอำนวยประโยชน์ให้เจ้าของเรือกสวนที่ตนอาศัยอยู่ โดยไล่สัตว์ที่เป็นศัตรูกับพืชผล และดายหญ้าตามร่องผัก, Count Unit: ร่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบเหลี่ยม[būap līem] (n, exp) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka
ชาวไร่[chāorai] (n) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist  FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดอกแค[døk khaē] (n, exp) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta
หั่นผัก[han phak] (v, exp) EN: cut up vegetables  FR: couper les légumes
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: mixture of vegetables
แกงเลียง[kaēng līeng] (xp) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup
กะหรี่ปั๊บ[karīpap] (n) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)
กาด[kāt] (n) EN: collective name of vegetables
ข้าวราดหน้า[khāo rāt nā] (xp) EN: rice with meat or vegetables on top  FR: riz en sauce [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETABLE V EH1 JH T AH0 B AH0 L
VEGETABLES V EH1 JH T AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetable (n) vˈɛʤɪtəbl (v e1 jh i t @ b l)
vegetables (n) vˈɛʤɪtəblz (v e1 jh i t @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔬菜[shū cài, ㄕㄨ ㄘㄞˋ, ] vegetables; produce, #3,033 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] vegetables, #15,570 [Add to Longdo]
素食[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, ] vegetables; vegetarian food, #21,830 [Add to Longdo]
植物油[zhí wù yóu, ㄓˊ ㄨˋ ㄧㄡˊ, ] vegetable oil, #22,916 [Add to Longdo]
菜地[cài dì, ㄘㄞˋ ㄉㄧˋ, ] vegetable field, #26,505 [Add to Longdo]
菜农[cài nóng, ㄘㄞˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] vegetable farmer, #26,600 [Add to Longdo]
素菜[sù cài, ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ, ] vegetable dish, #34,956 [Add to Longdo]
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar, #42,281 [Add to Longdo]
西葫芦[xī hú lú, ㄒㄧ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ, 西 / 西] vegetable marrow, #52,262 [Add to Longdo]
菜畦[cài qí, ㄘㄞˋ ㄑㄧˊ, ] vegetable field; vegetable bed, #145,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüsesaft {m}vegetable juice [Add to Longdo]
Gemüsebau {m}vegetable gardening; cultivation of vegetables [Add to Longdo]
Gemüsebeet {n}vegetable patch; vegetable plot [Add to Longdo]
Gemüseeintopf {m}vegetable stew [Add to Longdo]
Gemüsefond {m}; Gemüsebrühe {f} [cook.]vegetable stock; vegetable broth [Add to Longdo]
Gemüsegarten {m}vegetable garden; kitchen garden [Add to Longdo]
Gemüseplatte {f}vegetable dish; dish of asorted vegetables [Add to Longdo]
Pflanzenfett {n}vegetable fat [Add to Longdo]
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs [Add to Longdo]
Pflanzenöl {n}vegetable oil [Add to Longdo]
Pflanzenreich {n}vegetable kingdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
がんも[ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vegetable
   n 1: edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers
      or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant
      [syn: {vegetable}, {veggie}, {veg}]
   2: any of various herbaceous plants cultivated for an edible
     part such as the fruit or the root of the beet or the leaf of
     spinach or the seeds of bean plants or the flower buds of
     broccoli or cauliflower

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top