ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

varnished

V AA1 R N IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -varnished-, *varnished*, varnish, varnishe
CMU English Pronouncing Dictionary
VARNISHED V AA1 R N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
varnished (v) vˈaːnɪʃt (v aa1 n i sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackleinen {m}varnished cambric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋団扇[しぶうちわ, shibuuchiwa] (n) fan varnished with persimmon juice [Add to Longdo]
有り体;有体[ありてい, aritei] (adj-na,n,adj-no) the unvarnished truth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  varnished
      adj 1: having a coating of stain or varnish [syn: {stained},
             {varnished}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top