ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valo

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valo-, *valo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valor(n) ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance
valorize(vt) พยุงราคา, See also: ประคอง
valorous(adj) กล้าหาญ, See also: องอาจ, อาจหาญ, Syn. brave, courageous, unafraid, Ant. cowardly, fearful
valorously(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely
valorousness(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valo(u) r (แวล'เลอะ) n. ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ., Syn. courage, bravery, heroism, Ant. cowardice, fear
valorous(แวล'เลอเริส) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ., See also: valorously adv., Syn. brave
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)

English-Thai: Nontri Dictionary
valorous(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ
valour(n) ความกล้าหาญ,ความอาจหาญ,ความเป็นวีรบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valorem, ad (L.)ตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valoDiscretion is the better part of valor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด(adv) valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai Definition: อย่างผึ่งผาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เปรียบ[dāiprīep] (v) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch  FR: avoir l'avantage ; prévaloir
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
คุ้ม[khum] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth  FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[khumkhā] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover  FR: valoir ; mériter
คุ้มค่าเหนื่อย[khumkhā neūay] (v, exp) EN: be worth one's work ; be worthwhile  FR: valoir la peine
คุ้มเหนื่อย[khum neūay] (v, exp) FR: valoir la peine
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
ลดค่า[lot khā] (v, exp) EN: devalue  FR: déprécier ; dévaluer ; dévaloriser
ลดคุณค่าของตัวเอง[lot khunkhā khøng tūa-ēng = lot khunnakhā khøng tūa-ēng] (v, exp) EN: lower oneself  FR: se dévaloriser (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
VALOR V AE1 L ER0
VALOIS V AE0 L W AA1
VALONE V AH0 L OW1 N
VALONIA V AH0 L OW1 N Y AH0
VALOREE V AE1 L ER0 IY1
VALORES V AH0 L AO1 R EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valour (n) vˈælər (v a1 l @ r)
valorous (j) vˈælərəs (v a1 l @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
観音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 観自在,観世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P) [Add to Longdo]
観音経[かんのんぎょう, kannongyou] (n) Avalokitesvara Sutra; Kannon Sutra [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
観世音;觀世音[かんぜおん, kanzeon] (n) Kannon; Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kuan Yin; Goddess of Mercy; Guan Yin [Add to Longdo]
観世音菩薩[かんぜおんぼさつ, kanzeonbosatsu] (n) {Buddh} (See 観音菩薩・かんのんぼさつ,観音・かんのん) Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kannon [Add to Longdo]
剛果[ごうか, gouka] (n) valor and decisiveness (valour) [Add to Longdo]
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top