ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valley

V AE1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valley-, *valley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valley(n) หุบเขา, See also: ห้วย, หุบลำธาร, Syn. dale, vale
valleyed(adj) ซึ่งเป็นหุบเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale, dell

English-Thai: Nontri Dictionary
valley(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valley sinkเหวหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valley Area Methodการฝังกลบในหุบเขา, Example: วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valleyA beautiful valley lies behind the hill.
valleyA river runs down through the valley.
valleyA river runs through the long valley.
valleyBuild a house on the level between two valleys.
valleyEvening was closing in on the valley.
valleyHe led his men and horses over snowy mountains and down into hot valleys.
valleyHe looked down at the valley below.
valleyHe that stays in the valley shall never get over the hill.
valleyHis eyes roamed over the lake in the valley.
valleyI liked the room overlooking the valley.
valleyI was looking downward to the bottom of the valley.
valleyThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ(n) valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา(n) valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ตะเข้(n) hip rafter, See also: valley, Thai Definition: ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม 4 มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
ชรัว(n) valley, See also: canyon, Syn. ซอกเขา, หุบเขา
หุบเหว(n) valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[hup] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass
หุบเหว[huphēo] (n) EN: valley ; ravine ; vale
หุบเขา[hupkhao] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow  FR: vallée [f] ; vallon [m]
ตะเข้[takhē] (n) EN: hip rafter ; valley

CMU English Pronouncing Dictionary
VALLEY V AE1 L IY0
VALLEYS V AE1 L IY0 Z
VALLEY'S V AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valley (n) vˈæliː (v a1 l ii)
valleys (n) vˈælɪz (v a1 l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley, #3,058 [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes, #13,207 [Add to Longdo]
山谷[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, ] valley, #13,546 [Add to Longdo]
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, / ] valley; gully; mountain region, #24,770 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] valley, #32,612 [Add to Longdo]
谷地[gǔ dì, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, ] valley, #36,573 [Add to Longdo]
溪谷[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, / 谿] valley; gorge, #58,658 [Add to Longdo]
溪壑[xī hè, ㄒㄧ ㄏㄜˋ, / 谿] valley; mountain gorge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
シリコンアイランド[shirikon'airando] (n) (See シリコンバレー) Silicon Island (Kyuushu's Silicon Valley) [Add to Longdo]
シリコンバレー[shirikonbare-] (n) Silicon Valley [Add to Longdo]
ナパバレー[napabare-] (n) Napa Valley [Add to Longdo]
バレー[bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector [Add to Longdo]
河谷[かこく, kakoku] (exp) river valley [Add to Longdo]
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  valley
      n 1: a long depression in the surface of the land that usually
           contains a river [syn: {valley}, {vale}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top