ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vale

V EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vale-, *vale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vale(n) หุบเขา, Syn. dale, valley
valet(n) คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย, Syn. footman, flunky, lackey, manservant, servant
valet(vi) ทำหน้าที่เป็นคนใช้ชายของนายผู้ชาย
valent(suf) มีคุณค่า, See also: มีค่า
valence(n) จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง, See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น, Syn. valency
valency(n) จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง, See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น, Syn. valence
Valentine(n) การ์ดแสดงความรัก, See also: จดหมายรัก
valediction(n) การกล่าวลา, See also: การอำลา, คำอำลา, Syn. farewell, goodbye, leave-taking, Ant. greeting
valedictory(n) สุนทรพจน์กล่าวอำลา, Syn. address, lecture, speech
valedictorian(n) ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร, See also: ตัวแทนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กล่าวคำอำลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vale(เวล) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
valence(เว'เลินซฺ) n. วาเลนซี่,เป็นตัวเลขแสดงถึงจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนที่สามารถรวมกับหนึ่งอะตอมของธาตุอื่น., Syn. valency
valency(เว'เลินซี) n. =valence
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
valet(แวล'ลิท,แวลเล') n. คนใช้ชายที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของผู้มาพำนักในโรงแรมหรือเรือโดยสาร,หิ้งเสื้อผ้า. vt.,vi. ทำหน้าที่รับใช้,เป็นคนใช้ดังกล่าว, Syn. manservant
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
vale(n) หุบเขา
valency(n) วาเลนซี,ความจุ
valet(n) คนรับใช้(ชาย)
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
prevalence(n) ความแพร่หลาย
prevalent(adj) เป็นที่แพร่หลาย,ซึ่งมีอยู่ดกดื่น,มีมากกว่า
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
valence electronเวเลนซ์อิเล็กตรอน, อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Valentine's Dayวันวาเลนไทน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valeHappy Valentine's Day.
valeI'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
valeIt is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.
valeLet's make chocolate, for Valentine, today.
valeNo man is a hero to his valet.
valeOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
valeSt. Valentine's Day falls on Sunday this year.
valeWhatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรับใช้(n) servant, See also: valet, maid, housemaid, Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [m] ; valeur [f]
อัตราส่วนที่เท่ากัน[attrāsuan thī thaokan] (n, exp) EN: equivalent ratios ; equal ratios
บาเลนเซีย[Bālēnsīa] (tm) EN: Valencia  FR: FC Valence [m]
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บริษัทคู่แข่ง[børisat khūkhaeng] (n, exp) EN: competing firm ; rival firm  FR: société rivale [f]
ฉัน[chan] (x) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ดื่ม[deūm] (v) EN: drink ; sip ; swallow a liquid  FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
VALE V EY1 L
VALET V AE0 L EY1
VALEO V AE1 L IY0 OW0
VALES V EY1 L Z
VALEK V AA1 L EH0 K
VALEA V AH0 L IY1 AH0
VALENT V AE1 L AH0 N T
VALERA V AH0 L EH1 R AH0
VALEDA V AA0 L EY1 D AH0
VALERO V AH0 L EH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vale (n) vˈɛɪl (v ei1 l)
vales (n) vˈɛɪlz (v ei1 l z)
valet (v) vˈælɛɪ (v a1 l ei)
Valeri (n) vˈæləriː (v a1 l @ r ii)
valets (v) vˈælɛɪz (v a1 l ei z)
Valerie (n) vˈæləriː (v a1 l @ r ii)
valence (n) vˈæləns (v a1 l @ n s)
valence (n) vˈɛɪləns (v ei1 l @ n s)
valency (n) vˈɛɪlənsiː (v ei1 l @ n s ii)
valeted (v) vˈælɛɪd (v a1 l ei d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情人节[qíng rén jié, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Valentine's Day, #7,397 [Add to Longdo]
巴伦西亚[Bā lún xī yà, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Valencia, Spain, #61,904 [Add to Longdo]
化合价[huà hé jià, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] valence (chem.), #85,760 [Add to Longdo]
价电子[jià diàn zǐ, ㄐㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] valency electron; outer shell of electrons, #128,571 [Add to Longdo]
代客泊车[dài kè bó chē, ㄉㄞˋ ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] valet parking, #193,135 [Add to Longdo]
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties) [Add to Longdo]
价键[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] valence bond [Add to Longdo]
配价[pèi jià, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] valence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Valentinskarte {f}valentine [Add to Longdo]
Valentinstag {m}Valentine's Day [Add to Longdo]
Valenz {f}; Wertigkeit {f}valence [Add to Longdo]
Valencia (Stadt in Venezuela)Valencia (city in Venezuela) [Add to Longdo]
Valetta (Hauptstadt von Malta)Valetta (capital of Malta) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
たろう[tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アンビバレンス;アンビヴァレンス[anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence [Add to Longdo]
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence [Add to Longdo]
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]
バレティノガラバーニ[bareteinogaraba-ni] (n) Valentino Garavani [Add to Longdo]
バレンタイン(P);ヴァレンタイン[barentain (P); varentain] (n) Valentine; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF [Add to Longdo]
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vale
   n 1: a long depression in the surface of the land that usually
      contains a river [syn: {valley}, {vale}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jack
 
 1. (oto.) kriko
 2. adam, köylü
 3. gemici
 4. ağır yükleri yerinden kaldırmaya özgü makina, bocurgat makinası
 5. (iskambil) bacak, vale
 6. bazı oyunlarda top
 7. (argo.) para
 8. (elek.) priz
 9. (den.) cıvadra sancağı, demir sancağı
 10. ingiliz veya Amerikan bayraklarının üst köşesinde bulunan dikdörtgen (kıs.)ımdan ibaret sancak
 11. erkek hayvan (eşek, tavşan)
 12. eskiden kullanılan bir zırhlı ceket
 13. (çoğ.) beş taş oyunu. creeping jack damkoruğu, (bot.) Sedum acre. every man jack herkes.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top