ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utter

AH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utter-, *utter*
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utter(vt) พูด, See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า, Syn. talk, speak
utter(vt) เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. pronounce
utter(vt) แจ้งให้ทราบ, See also: ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. tell, express
utter(adj) ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์, Syn. total, complete
utterer(n) การเปล่งเสียง, See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
utterly(adv) อย่างที่สุด, Syn. completely, absolutely
utterance(n) การพูด, See also: การเปล่งเสียง, Syn. pronunciation
utterance(n) ความเต็มที่, See also: ระดับสุงสุด, Syn. utmost, extremity
uttermost(adj) เต็มที่, See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง, Syn. utmost
uttermost(n) ระดับสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, Syn. utmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression, talk, speech, words, pronouncement
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme, utmost, greatest
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
utter(vt) เปล่งเสียง,เล่า,ขับออก,อาเจียน
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
uttermost(n) ระดับสูงสุด,ความเต็มที่,ความยิ่งยวด
aflutter(adv, adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utteringการใช้เงินปลอม, การใช้เอกสารปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uttering a forged instrumentการใช้ตราสารที่ปลอมแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utterBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.
utterBe utterly dejected.
utterHe felt utterly humiliated.
utterHe is an utter stranger to me.
utterHe is utterly impossible.
utterHe is utterly unguarded.
utterHe was an utter stranger.
utterHe was utterly perplexed.
utterHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
utterI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utterIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utterIt is utterly impossible to finish the work within a month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ่ย(v) utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai Definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ยิบตา(adv) to the end, See also: utterly, extremely, to the finish, Example: เราจะสู้ศัตรูจนยิบตา, Thai Definition: สู้อย่างสุดความสามารถ
เอื้อน(v) express, See also: utter, say, Example: นางรำร่ายฟ้อนออกมานั่งบนขอนไม้พลางเอื้อนเพลงรำ, Thai Definition: กล่าวถ้อยคำ
เปล่ง(v) utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
ลั่นคำ(v) give one's word, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา, Example: โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้, Thai Definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
ลั่นปาก(v) speak, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นวาจา, ลั่นคำ, Thai Definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
วจีเภท(n) speech, See also: utterance, intonation, Syn. การพูด, Thai Definition: การเปล่งถ้อยคำ, การพูดแบ่งเป็นหัวข้อ, Notes: (บาลี)
เต็มรัก(adv) fully, See also: utterly, completely, forcefully, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา, Example: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก, Notes: (ปาก)
ปริปาก(v) utter, See also: open one's mouth, broach a subject, say, mention, Syn. บอก, พูด, เผย, เล่า, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขายังไม่เคยปริปากกับครอบครัว, Thai Definition: แย้มปากพูดออกมา
กระโชกกระชาก(v) utter in a loud voice, See also: shout at, bawl at, Syn. ตะเบ็งเสียง, ตะคอก, กระแทกเสียง, Ant. นุ่มนวลรื่นหู, Example: เธอพูดไม่เพราะชอบกระโชกโฮกฮากจนคนไม่ชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
โบยบิน[bōibin] (v) EN: fly ; flutter
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ่น[bon] (n) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain  FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
ชาวป่า[chāo pā] (n, exp) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[ching amnāt kān nam] (v, exp) EN: contend for leadership  FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงชัย[chingchai] (v) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend  FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชงโค[chongkhō] (n) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia

CMU English Pronouncing Dictionary
UTTER AH1 T ER0
UTTERS AH1 T ER0 Z
UTTERED AH1 T ER0 D
UTTERLY AH1 T ER0 L IY0
UTTERING AH1 T ER0 IH0 NG
UTTERANCE AH1 T ER0 AH0 N S
UTTERANCES AH1 T ER0 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utter (v) ˈʌtər (uh1 t @ r)
utters (v) ˈʌtəz (uh1 t @ z)
uttered (v) ˈʌtəd (uh1 t @ d)
utterly (a) ˈʌtəliː (uh1 t @ l ii)
uttering (v) ˈʌtərɪŋ (uh1 t @ r i ng)
utterance (n) ˈʌtərəns (uh1 t @ r @ n s)
uttermost (n) ˈʌtəmoust (uh1 t @ m ou s t)
utterances (n) ˈʌtərənsɪz (uh1 t @ r @ n s i z)
uttermosts (n) ˈʌtəmousts (uh1 t @ m ou s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, / ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army), #33,015 [Add to Longdo]
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ㄨˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless, #35,963 [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] utterly defeated, #56,888 [Add to Longdo]
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] utter sad calls; lament, #58,279 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
Butter(n) |die| เนย
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, Syn. sehr weich

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
うんともすんとも[untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
からっきし;からきし[karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ころり[korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
さんざ[sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utter
   adj 1: without qualification; used informally as (often
       pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete
       coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain";
       "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly";
       "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a
       thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the
       unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)},
       {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)},
       {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)},
       {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)},
       {unadulterated}]
   2: complete; "came to a dead stop"; "utter seriousness" [syn:
     {dead(a)}, {utter}]
   v 1: articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise;
      "She expressed her anger"; "He uttered a curse" [syn:
      {express}, {verbalize}, {verbalise}, {utter}, {give tongue
      to}]
   2: express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She
     let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that
     nobody could understand" [syn: {utter}, {emit}, {let out},
     {let loose}]
   3: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This
     depressed patient does not verbalize" [syn: {talk}, {speak},
     {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}]
   4: put into circulation; "utter counterfeit currency"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top