ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usurpation

Y UW2 S ER0 P EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usurpation-, *usurpation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usurpation(n) การแย่งชิงอำนาจ, Syn. seizure, encroachment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative, usurpatory adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
usurpation(n) การชิงอำนาจ,การแย่งชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบุกรุก[kān bukruk] (n) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass  FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
USURPATION Y UW2 S ER0 P EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usurpation (n) jˌuːzɜːʳpˈɛɪʃən (y uu2 z @@ p ei1 sh @ n)
usurpations (n) jˌuːzɜːʳpˈɛɪʃənz (y uu2 z @@ p ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Usurpation {f}; widerrechtliche Aneignung {f} | Usurpationen {pl}usurpation | usurpations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横取り[よこどり, yokodori] (n,vs) usurpation; snatching; seizure; (P) [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] (n,vs) embezzlement; misappropriation; usurpation; (P) [Add to Longdo]
侵奪[しんだつ, shindatsu] (n,vs) usurpation [Add to Longdo]
奪取[だっしゅ, dasshu] (n,vs) usurpation; taking back; dispossession; (P) [Add to Longdo]
僭位[せんい, sen'i] (n) usurpation of a throne [Add to Longdo]
僭取[せんしゅ, senshu] (n) usurpation [Add to Longdo]
簒奪;纂奪(iK)[さんだつ, sandatsu] (n) (1) usurpation; (vs) (2) to usurp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usurpation
   n 1: entry to another's property without right or permission
      [syn: {trespass}, {encroachment}, {violation}, {intrusion},
      {usurpation}]
   2: wrongfully seizing and holding (an office or powers) by force
     (especially the seizure of a throne or supreme authority); "a
     succession of generals who ruled by usurpation"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top