ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uselessness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uselessness-, *uselessness*, uselessnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uselessness(n) การที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. workability, Ant. usefulness
uselessness(n) การไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. failure, Ant. usefulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uselessness (n) jˈuːsləsnəs (y uu1 s l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) uselessness [Add to Longdo]
徒爾[とじ, toji] (adj-na,n) uselessness [Add to Longdo]
無駄[むだ, muda] (adj-na,n) futility; uselessness; pointlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uselessness
   n 1: the quality of having no practical use [syn: {inutility},
      {uselessness}, {unusefulness}] [ant: {usefulness},
      {utility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top