ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

use

Y UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -use-, *use*
Possible hiragana form: うせ
English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), Syn. mouse pad
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Syn. maid
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, Syn. alcoholism
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
use(n) วิธีการใช้, See also: วิธีใช้, Syn. application, method
use(n) การทำงาน, Syn. usage, utilization
use(vt) ใช้, See also: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. utilize
use(vt) ใช้เป็นประจำ, Syn. utilize
use(vt) หลอกใช้, See also: ใช้ในทางไม่เหมาะสม, Syn. manipulate, exploited
use(vt) ปฏิบัติต่อ, See also: แสดงออก, Syn. behave
use(vt) ได้ประโยชน์จาก, Syn. benefir
use(n) การใช้, See also: การใช้ประโยชน์, Syn. utilization, Ant. dismissal
use(n) ประโยชน์, See also: ประโยชน์ใช้สอย, Syn. usefulness
use(n) ความเคยชิน, See also: ความคุ้นเคย, Syn. familiarity, custom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
useable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้,สะดวกแก่การใช้., See also: usability, usableness n. usably adv.
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์,ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile, unavailing
usenetยูสเน็ต <คำอ่าน>ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้,สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ,ผู้ติดยาเสพติด
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
use(n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม
use(vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่
useful(adj) มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
user(n) ผู้ใช้
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
accused(n) จำเลย,ผู้ถูกกล่าวหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
useใช้, ใช้สอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use and occupationการใช้และครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use effectivenessประสิทธิผลของการใช้ (วิธีการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [ดู consumption tax] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
USENET (User Network)ยูสเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
USENET (User Network)ยูสเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
userผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
userผู้ใช้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Use studiesการศึกษาการใช้ [TU Subject Heading]
Used car tradeการค้ารถยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used carsรถยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used furnitureเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used machineryเครื่องจักรกลใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used motorcyclesจักรยานยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipmentอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]
userผุ้ใช้, Example: ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
username[ยูส-เซ่อ-เนม] (n) ชื่อผู้ใช้(ผลิตภัณฑ์, บริการ)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
useA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
useA capital letter is used at the beginning of a sentence.
useAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
useA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
useA cow is a useful animal.
useActors are used to appearing in public.
useActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
useA dairy cow is a useful animal.
useAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
useAfter three months, he got used to the life in the town.
useA hammer was used to break the window.
useA hideous monster used to live there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปโภค(v) consume, See also: use, utilize, Example: เกือบทุกบ้านในหมู่บ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Thai Definition: เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ใช้กำลัง(v) use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai Definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
เสียเปล่า(adj) useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
อายุใช้งาน(n) useful life, Syn. อายุการใช้งาน, Example: แบตเตอรี่แบบเก่ามีอายุใช้งานที่สั้นกว่าเกือบ 2 เท่า, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
ผู้ใช้งาน(n) user, Example: ในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
ผู้ใช้บริการ(n) user, See also: customer, Syn. ผู้รับบริการ, Ant. ผู้ให้บริการ, Example: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
ใช้แล้ว(adj) used, See also: recycled, Example: ที่บ้านผมจะถูกพ่อปลูกฝังมากในเรื่องการนำสิ่งของที่ใช้แล้ว มาดัดแปลง หรือมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ให้ได้มากที่สุด, Thai Definition: ที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว
เปล่าประโยชน์(adj) useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
อาศัย(v) use, See also: employ, Syn. พึ่ง, Example: ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักรทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไปขบวน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตเมีย[adīt mīa] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อาหารเรียกน้ำย่อย[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [m inv.]
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
USE Y UW1 S
USE Y UW1 Z
USES Y UW1 S AH0 Z
USES Y UW1 S IH0 Z
USER Y UW1 Z ER0
USED Y UW1 Z D
USEC Y UW1 S EH0 K
USERS Y UW1 Z ER0 Z
USERY Y UW1 Z ER0 IY0
USEFUL Y UW1 S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
use (n) jˈuːs (y uu1 s)
use (v) jˈuːz (y uu1 z)
used (v) juːst (y uu s t)
used (v) jˈuːzd (y uu1 z d)
user (n) jˈuːzər (y uu1 z @ r)
uses (n) jˈuːsɪz (y uu1 s i z)
uses (v) jˈuːzɪz (y uu1 z i z)
users (n) jˈuːzəz (y uu1 z @ z)
useful (j) jˈuːsfəl (y uu1 s f @ l)
useless (j) jˈuːsləs (y uu1 s l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用户[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
用于[yòng yú, ㄩㄥˋ ㄩˊ, ] use in; use on; use for, #1,664 [Add to Longdo]
有用[yǒu yòng, ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ, ] useful, #5,754 [Add to Longdo]
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, / ] useless, #6,430 [Add to Longdo]
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, / ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker, #7,089 [Add to Longdo]
用途[yòng tú, ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] use; application, #7,265 [Add to Longdo]
使用者[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使] user, #11,956 [Add to Longdo]
用完[yòng wán, ㄩㄥˋ ㄨㄢˊ, ] used up; finished, #13,246 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙, / ] usefulness, #16,573 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] TH: นำมาใช้  EN: use

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
außerdemนอกเหนือจากนี้
Gemüse(n) |das| ผัก
user(n) |pl.|, See also: das Haus
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ), See also: meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw, Syn. die Meinung sagen
Bluse(n) |die, pl. Blusen| เสื้อผู้หญิง, เสื้อสตรี, เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Busen(n) |der, pl. Busen| หน้าอก, Syn. Brust
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebrauch {m}; Benutzung {f}; Anwendung {f}; Verwendung {f} | Benutzungen {pl}; Anwendungen {pl} | Gebrauch eines Werkes | Gebrauch machen von; anwenden | ausgiebigen Gebrauch machen vonuse | uses | use of the works | to make use of | to make full use of [Add to Longdo]
Kleinschreibung {f}use of small letters [Add to Longdo]
Gehen Sie sparsam damit um!Use it sparingly! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: brouillé, brouillée, flou, floue
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
[-] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
右折禁止[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 use
   n 1: the act of using; "he warned against the use of narcotic
      drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
      {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
      {exercise}]
   2: what something is used for; "the function of an auger is to
     bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?" [syn:
     {function}, {purpose}, {role}, {use}]
   3: a particular service; "he put his knowledge to good use";
     "patrons have their uses"
   4: (economics) the utilization of economic goods to satisfy
     needs or in manufacturing; "the consumption of energy has
     increased steadily" [syn: {consumption}, {economic
     consumption}, {usance}, {use}, {use of goods and services}]
   5: (psychology) an automatic pattern of behavior in reaction to
     a specific situation; may be inherited or acquired through
     frequent repetition; "owls have nocturnal habits"; "she had a
     habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened
     him to it" [syn: {habit}, {use}]
   6: exerting shrewd or devious influence especially for one's own
     advantage; "his manipulation of his friends was scandalous"
     [syn: {manipulation}, {use}]
   7: (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits
     of owning property; "we were given the use of his boat" [syn:
     {use}, {enjoyment}]
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs
     rarely" [syn: {use}, {habituate}]
   3: use up, consume fully; "The legislature expended its time on
     school questions" [syn: {use}, {expend}]
   4: seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses
     her influential friends to get jobs"; "The president's wife
     used her good connections"
   5: avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion";
     "use care when going down the stairs"; "use your common
     sense"; "practice non-violent resistance" [syn: {practice},
     {apply}, {use}]
   6: habitually do something (use only in the past tense); "She
     used to call her mother every week but now she calls only
     occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining
     hall"; "They used to vacation in the Bahamas"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top