ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upturn

AH0 P T ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upturn-, *upturn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upturn(vt) หันขึ้น, See also: พลิกขึ้น, แหงน, Syn. turn over
upturn(vi) หันขึ้น, See also: พลิกขึ้น, แหงน, Syn. turn over
upturn(n) การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ, Syn. improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upturn(อัพ'เทิร์น) vt.,vi. หันขึ้น,พลิกขึ้น,หงาย,แหงน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เพิ่มขึ้น n. ความยุ่งเหยิง,การหันขึ้น,การพลิกขึ้น,การกลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง
upturn(vi) หกกลับ,หงาย,พลิกขึ้น,หันหัวขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upturnSit on an upturned bucket.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPTURN AH0 P T ER1 N
UPTURN AH1 P T ER2 N
UPTURNS AH1 P T ER2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upturn (n) ˈʌptɜːʳn (uh1 p t @@ n)
upturns (n) ˈʌptɜːʳnz (uh1 p t @@ n z)
upturned (j) ˈʌptɜːʳnd (uh1 p t @@ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上向[じょうこう, joukou] (n) upturn [Add to Longdo]
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period [Add to Longdo]
上目[じょうもく, joumoku] (n) upward glance; upturned eyes [Add to Longdo]
上目遣い;上目使い;上目づかい[うわめづかい, uwamedukai] (n) upturned eyes [Add to Longdo]
飛簷[ひえん, hien] (n) upturned eaves; high roof [Add to Longdo]
攣り目[つりめ, tsurime] (n) slanted (upturned) eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  upturn
      n 1: an upward movement or trend as in business activity

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top