ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upstairs

AH0 P S T EH1 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upstairs-, *upstairs*, upstair
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upstairs(adv) ในใจ, See also: อยู่ในสมอง, Syn. mentally
upstairs(adv) ไปยังข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, Syn. upper story, Ant. downstairs
upstairs(adj) ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs
upstairs(n) ชั้นบน, Ant. downstairs
upstairs gardener(sl) ชายรักร่วมเพศ, Syn. uphill gardener

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upstairs(อัพสแทร์ซ') adv.,adj.,n. ชั้นบน,อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
upstairs(adv) ข้างบน,ขึ้นบน,อยู่ในอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upstairsAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
upstairsCan I have this box carried upstairs?
upstairsCan you bring down my trunk from upstairs?
upstairsCarry the bags upstairs.
upstairsGo upstairs and bring down my trunk.
upstairsGo upstairs and go to bed.
upstairsGrace goes to phone extension upstairs.
upstairsHe carried the box upstairs.
upstairsHe kicked John upstairs.
upstairsHe shut the door and went upstairs.
upstairsHe was seen to go upstairs.
upstairsI asked for the key and went upstairs to my room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างบน(n) upstairs, Syn. ด้านบน, ชั้นบน, Ant. ข้างใต้, ข้างล่าง, Example: บ้านส่วนใหญ่จะมีห้องพระไว้ข้างบน, Thai Definition: ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ชั้นบน(n) upstairs, See also: upper story/level, Ant. ชั้นล่าง, Example: เขาแบ่งชั้นบนของบ้านให้เพื่อนเช่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นบน[chan bon] (x) EN: upstairs  FR: en haut ; à l'étage
ข้างบน[khāngbon] (prep) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top  FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ขึ้นบันได[kheun bandai] (v, exp) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder  FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSTAIRS AH0 P S T EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upstairs (j) ˌʌpstˈɛəʳz (uh2 p s t e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼上[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ, / ] upstairs, #8,041 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P) [Add to Longdo]
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs [Add to Longdo]
二階[にかい, nikai] (n) second floor; upstairs; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upstairs
   adv 1: on a floor above; "they lived upstairs" [syn: {upstairs},
       {up the stairs}, {on a higher floor}] [ant: {below},
       {down the stairs}, {downstairs}, {on a lower floor}]
   2: with respect to the mind; "she's a bit weak upstairs"
   adj 1: on or of upper floors of a building; "the upstairs maid";
       "an upstairs room" [syn: {upstairs}, {upstair}] [ant:
       {downstair}, {downstairs}]
   n 1: the part of a building above the ground floor; "no one was
      allowed to see the upstairs"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top