ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upstage

AH0 P S T EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upstage-, *upstage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upstage(vt) กระทำล้ำหน้า, See also: ทำเด่น, Syn. outdo
upstage(vt) ดึงความสนใจของผู้ชมออกจากตัวละครที่ต้องเข้าหลังฉาก, Syn. outshine
upstage(adv) หลังเวที, See also: หลังฉาก, Ant. downstage
upstage(adj) ซึ่งอยู่หลังเวที, See also: ซึ่งอยู่หลังฉาก, Ant. downstage
upstage(n) หลังเวที, See also: ด้านหลังเวที
upstager(n) ผู้อยู่หลังเวที
upstager(n) ผู้ดึงความสนใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upstage(อัพ'สเทจฺ) adv.,adj.,n. หลังเวที,หลังฉาก vt. ไปทางหลังเวที,กระทำล้ำหน้า,แย่งละคร.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSTAGE AH0 P S T EY1 JH
UPSTAGED AH1 P S T EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upstage (v) ˌʌpstˈɛɪʤ (uh2 p s t ei1 jh)
upstaged (v) ˌʌpstˈɛɪʤd (uh2 p s t ei1 jh d)
upstages (v) ˌʌpstˈɛɪʤɪz (uh2 p s t ei1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play [Add to Longdo]
常座[じょうざ, jouza] (n) upstage right (on a noh stage) [Add to Longdo]
人気をさらう;人気を掠う;人気を攫う[にんきをさらう, ninkiwosarau] (exp,v5u) to capture all the popularity; to steal the show; to upstage [Add to Longdo]
大小前[だいしょうまえ, daishoumae] (n) (located in front of the 大鼓 and 小鼓 players) (See 大小・3) upstage center (in a noh play) [Add to Longdo]
笛座[ふえざ, fueza] (n) flute-player seating area (noh), behind upstage left [Add to Longdo]
笛柱[ふえばしら, fuebashira] (n) upstage left pillar (on a noh stage), next to the flute player [Add to Longdo]
名乗り座;名宣座(iK)[なのりざ, nanoriza] (n) (obsc) (See 常座) upstage right (on a noh stage) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upstage
   adv 1: at or toward the rear of the stage; "the dancers were
       directed to move upstage" [ant: {downstage}]
   adj 1: of the back half of a stage; "she crossed to the upstage
       chair forcing the lead to turn his back to the audience"
       [ant: {downstage}]
   2: remote in manner; "stood apart with aloof dignity"; "a
     distant smile"; "he was upstage with strangers" [syn:
     {aloof}, {distant}, {upstage}]
   n 1: the rear part of the stage
   v 1: treat snobbishly, put in one's place
   2: move upstage, forcing the other actors to turn away from the
     audience
   3: steal the show, draw attention to oneself away from someone
     else; "When the dog entered the stage, he upstaged the
     actress"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top