ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uproariously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uproariously-, *uproariously*, uproarious
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอิกเกริก(adv) be boisterous, See also: uproariously, loudly, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Example: ผู้คนต่างพากันตบมือไชโยโห่ร้อง และกระโดดโลดเต้นกันอย่างเอิกเกริก เมื่อประธานาธิบดีประกาศลาออก, Thai Definition: ดังลั่น
กริว(v) uproariously, Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว, Ant. เงียบ, สงบ, Example: พวกเราโห่กันกริวเมื่อสิ้นคำปราศรัยของเขา
ครืนครั่น(adv) clamorous, See also: uproariously, vociferously, loudly, Syn. ครื้นครั่น, กึกก้อง, สนั่น, Example: เสียงดนตรีดังครืนครั่นไปทั่วงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adv) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly
เซ็งแซ่[sengsaē] (adv) EN: uproariously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uproariously (a) ˈʌprˈɔːrɪəʳsliː (uh1 p r oo1 r i@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uproariously
      adv 1: in a hilarious manner; "hilariously funny" [syn:
             {hilariously}, {uproariously}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top