ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uppishly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uppishly-, *uppishly*, uppish
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uppishly (a) ˈʌpɪʃliː (uh1 p i sh l ii)
uppish (j) ˈʌpɪʃ (uh1 p i sh)
uppishness (n) ˈʌpɪʃnəs (uh1 p i sh n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uppish(adj) หยิ่งยะโส, Syn. uppity, bumptious, Ant. polite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uppish(อัพ'พิซ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: uppishly adv. uppishness n.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochnäsiguppish; stuck-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uppishly
   adv 1: in a snobbish manner; "they snobbishly excluded their
       less wealthy friends from the party" [syn: {snobbishly},
       {snootily}, {uppishly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top