ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upon

AH0 P AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upon-, *upon*
Possible hiragana form: うぽん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upon(prep) บน, See also: เหนือ, Syn. on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upon(อะพอน') prep. =on (ดู) ,บน,เหนือ,ในโอกาส,ในเวลา
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
whereupon(แวร์อะพอน') conj. ที่ซึ่ง,ดั้งนั้นด้วยเหตุนี้,อยู่ที่ใคร

English-Thai: Nontri Dictionary
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
whereupon(con) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uponA detective arrived upon the scene of the crime.
uponA fine view burst upon our sight.
uponA happy idea came upon me.
uponA lot of troubles preyed upon his mind.
uponA map is available upon request.
uponAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
uponAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
uponBetween you and me, he cannot be relied upon.
uponCast a spell upon a person.
uponCause and effect react upon each other.
uponDiscussion is based upon mutual respect.
uponDo not look upon the vessel but upon that which it contains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บน(prep) on, See also: upon, above, Syn. เหนือ, ข้างบน, เบื้องบน, Ant. ใต้, ข้างล่าง, Example: ลูกโป่งหลากสีลอยไปบนท้องฟ้านับร้อยลูก, Thai Definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือขึ้นไป
ก็แล้วแต่(adv) up to, See also: upon, Syn. ก็ตามที, Example: วัดที่จะสร้างนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของคนในหมู่บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
อนุพงษ์ เผ่าจินดา[Anuphong Phaojinda] (n, prop) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
บัตรปันส่วน[bat pansuan] (n, exp) EN: ration card ; coupon
บัตรสมนาคุณ[bat sommanākhun] (n, exp) EN: gift coupon ; gift certificate
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดูหมิ่น[dūmin] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[dūthūk] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[dūthūkdūkhlaēn] (v) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront

CMU English Pronouncing Dictionary
UPON AH0 P AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upon (in) ˈəpˈɒn (@1 p o1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
So wahr ich lebe!Upon my life! [Add to Longdo]
So wahr ich hier stehe!Upon my Sam! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
すると[suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そんで[sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]
だもんで;だもので[damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
ウイングポンプ[uinguponpu] (n) wing pump [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
オイルポンプ[oiruponpu] (n) oil pump [Add to Longdo]
ギフトクーポン[gifutoku-pon] (n) gift coupon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder [Add to Longdo]
レスポンス[れすぽんす, resuponsu] response [Add to Longdo]
レスポンスPDU[れすぽんす PDU, resuponsu PDU] response PDU [Add to Longdo]
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time [Add to Longdo]
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame [Add to Longdo]
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses [Add to Longdo]
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top