ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uphill

AH1 P HH IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uphill-, *uphill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uphill(n) การขึ้นเนิน, See also: การเลื่อนขึ้น, การขึ้นข้างบน, Syn. ascent, Ant. descent
uphill(n) ที่เนิน, Syn. ascent, Ant. descent
uphill(adv) ขึ้นเขา, See also: ขึ้นที่สูง, ขึ้นเนิน, Ant. downhill
uphill(adv) ด้วยความยากลำบาก, See also: โดยพยายามอย่างสูง, อย่างมีอุปสรรค
uphill(adj) ซึ่งลาดสูงขึ้น, See also: ซึ่งเป็นเนิน, ซึ่งขึ้นเขา, Ant. downhill
uphill(adj) ซึ่งยากลำบาก, See also: ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูง, Syn. difficult
uphill gardener(sl) ชายรักร่วมเพศ, Syn. upstairs gardener

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uphill(อัพ'ฮิล) adv.,adj. ขึ้นเนิน,บนเนิน,ขึ้นข้างบน. n. ที่เนิน,การขึ้นเนิน,การเลื่อนขึ้น,การขึ้นข้างบน

English-Thai: Nontri Dictionary
uphill(adv) ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uphillAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
uphillGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
uphillOur car pulled uphill.
uphillThe road is uphill all the way.
uphillThis is an uphill road.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPHILL AH1 P HH IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uphill (j) ˌʌphˈɪl (uh2 p h i1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope, #36,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り勾配[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade [Add to Longdo]
上り道[のぼりみち, noborimichi] (n) uphill road [Add to Longdo]
爪先上がり;つま先上がり[つまさきあがり, tsumasakiagari] (n) uphill path [Add to Longdo]
難事業[なんじぎょう, nanjigyou] (n) uphill task; difficult undertaking (project) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uphill
   adv 1: against difficulties; "she was talking uphill"
   2: upward on a hill or incline; "this street lay uphill"
   adj 1: sloping upward [syn: {acclivitous}, {rising}, {uphill}]
   n 1: the upward slope of a hill

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top